Local העיר שלי
אביטן
אביטן, הנחה לערוך בדיקה של השכונות לצורך סיווגן מחדש
צילום: דוברות

חדרה: סיווג השכונות שונה

ראש עיריית חדרה הנחה את ועדת הכספים לערוך בחינה מחודשת של השכונות בחדרה ולתקן את סיווגן לצורך חישובי הארנונה. במסגרת הבחינה מחדש ירד סיווגן של שכונות כמו יוספטל ופאר שסווגו עד היום כשכונות יוקרה

עיוות של שנים בגביית הארנונה בחדרה תוקן לאחרונה לאחר שוועדת הכספים ערכה בחינה מחודשת של סיווג הארנונה בשכונות השונות בעיר.

על פי הוראת ראש העירייה שקדה ועדת הכספים בחודשים האחרונים על בחינה מחודשת של השכונות בחדרה וסיווגן מחדש לצורך גביית ארנונה. הוועדה, אשר בראשה עומד חבר המועצה בנצי נורדמן, הציגה את מסקנותיה בישיבת מועצת העיר האחרונה, במסגרת הדיון על תעריפי הארנונה לשנת 2010.

תעריפי הארנונה בחדרה משתנים על-פי הסיווג של אזורים שונים. העיר מחולקת לשלושה סוגי אזורים; האזורים היקרים ביותר מסווגים כאזור א'; אזורי הביניים מסווגים כאזור ב'+ ואילו האזורים הנמוכים ביותר מסווגים כאזורי ב'. לאורך השנים נוצרו עיוותים בשיוך השכונות השונות לפי הסיווגים.

אביטן: "הבחנתי בחוסר צדק מתמשך, כאשר יש בחדרה שכונות עם אוכלוסייה קשת יום שמסווגות כאזור א' ומשלמות ארנונה גבוהה מדי. לעומת זאת יש שכונות שבמהלך השנים התחזקו מאוד מבחינת אוכלוסייתן, ולמרות זאת המשיכו להיות מסווגות כאזורי ב' ולשלם ארנונה נמוכה. לא יכולתי להשלים עם כך וביקשתי מוועדת הכספים בראשות חבר המועצה בנצי נורדמן לבצע בחינה וסיווג מחדש לקראת הדיונים והצבעת המועצה על צו הארנונה".

במסגרת המלצות הוועדה ירדו סיווגיהן של שכונות כמו פאר ויוספטל, אשר סווגו עד היום כאזורי א' ושילמו ארנונה בהתאם. בוועדה מסבירים כי הסיווג של שכונות אלה ירד לסיווג הביניים ב'+, מאחר שלא ניתן להוריד אזור בבת אחת מהסיווג הגבוה ביותר לסיווג הנמוך ביותר. לדברי יו"ר הוועדה בנצי נורדמן, בכוונת הוועדה להמשיך את התהליך גם בשנה הבאה ולהמשיך בכך עד לתיקון משביע רצון של העוול.

נורדמן: "תוקן עוול של שנים רבות שפשוט שוכפל מדי שנה בשנה. הוועדה החלה לעשות סדר בעניין, כמובן במתווה השמירה על עקרונות גביית הארנונה כמתחייב מהוראות משרד הפנים. זה תהליך מורכב מאוד אבל אני שמח שהעוול החל להיות מתוקן ויש שכונות שהורד להן הסיווג ולעומתן שכונות שהועלה להן הסיווג.

"זה היה אחד הנושאים שזכו לתמימות דעים של כל חברי הוועדה ללא יוצא מן הכלל. כנבחר ציבור אף הופתעתי אחרי הישיבה לקבל מחמאות על החלטת הוועדה גם ממי שמתגוררים בשכונות שהורידו להן סיווג וגם מכאלה שמתגוררים בשכונות שעלה להן הסיווג".

בין השכונות שבהן הועלה הסיווג ניתן למנות את שכונת ברנדס, שכונת ניסן, נווה חיים, שכונת יצחק וגם בית אליעזר הוותיקה.

ראש העירייה חיים אביטן, המתגורר בבית אליעזר הוותיקה שהסיווג שלה, כאמור, עלה כעת, אמר בתום ישיבת המועצה: "אני שמח לציין שהוועדה ביצעה עבודה יסודית ומקיפה והגישה הצעה מסודרת ומנומקת לקראת הדיון על הארנונה לשנת 2010. אני גאה לעמוד בראש עירייה שמגלה רגישות והתחשבות בתושבי העיר ופועלת לתיקון עוול שנמשך שנים רבות והוא בעל חשיבות במיוחד לשכבות החלשות שעבורן חיסכון של כל שקל הוא משמעותי לניהול התקציב המשפחתי".

בישיבת המועצה האחרונה אישרה מועצת העיר את המלצתה של ועדת הכספים לסיווג המחודש. כמו כן, גם השנה לא העלתה העירייה את הארנונה, ולכן אישרה מועצת העיר אך ורק את העדכון האוטומטי של תעריפי הארנונה לשנת 2010 המתבטא השנה בהתייקרות של 1.6% לעומת שנת התקציב 2009. העלאה זו מתעדכנת באופן אוטומטי בהתאם לאמור בחוק ההסדרים ואינה נתונה לשיקולי מועצת העיר או להחלטתה.