Local פוליטיקה מקומית
ישיבת מליאה תקציב 2016
ישיבת תקציב במליאת חוף הכרמל
צילום: דוברות מוא"ז חוף כרמל

חוף הכרמל: תקציב 2017 אושר ברוב קולות

הצעת התקציב מסתכמת ב- 236,230 מיליון שקל ומהווה גידל של כ- 6.1% משנת התקציב הקודמת

מליאת המועצה האזורית חוף הכרמל אישרה ברוב קולות את תקציב 2017 בישיבת המליאה שנערכה ביום שני (19.12.16). הצעת התקציב מסתכמת ב- 236,230 מיליון שקל ומהווה גידל של כ- 6.1% משנת התקציב הקודמת.

מסך כל התקציב, תעמוד השתתפות המועצה על כ-85 מיליון שקל ממקורותיה ושאר התקציב יגיע ממקורות אחרים (יתר עצמיות) ומשרדי הממשלה גם השנה עיקר התקציב יופנה לטובת מערכת החינוך, מה שמשקף ההשקעה במערכת החינוך של המועצה.

גזבר המועצה, חגי עטיה שערך והציג את התקציב בפני חברי המליאה, הדגיש את הצורך בהכנת תקציב זהיר ואחראי ומאוזן וכן, הדגיש בפני חברי המליאה את נושא ביטול הגדרת "עיר עולים" (עתלית) בחוק ההסדרים שאושר על ידי הממשלה הפוגע בתקציב המועצה בסכום של 3.2 מיליון שקלים. אשר ידורג למשך 4 שנים כ-800 אלש"ח של שנה. עוד ציין עטיה את היעדים העיקריים שעומדים בפני המועצה בנושא חינוך (המהווה 36% מהתקציב -83 מלש"ח') קהילה סביבה, ניהול הסכמי הפיתוח להקמת שכונות חדשות בעתלית וכן הקמת אזור תעסוקה משותף יחד עם מועצת זיכרון יעקב על מנת לדאוג למקורות הכנסה נוספים לנוכח מגמת השלטון המרכזי וגזרותיו להוריד את השתתפותו בתקציב ומנגד עליית השתתפות הרשות באופן מגמתי בשנים האחרונות, בממוצע באחוז אחד לשנה.

ראש המועצה האזורית חוף הכרמל, כרמל סלע: "עריכת התקציב וההסתכלות העתידית מציבה בפני מועצה אזורית חוף הכרמל שלושה יעדים עיקריים בשנת הפעילות 2017: בתקציב הנוכחי, מערכת החינוך מקבלת ביטוי מרכזי, כמו בשנים הקודמות. אני מאמין כי מערכת החינוך היא המפתח לחוסנה של קהילה. טיבה של מערכת החינוך וההשקעה בדור הצעיר מהווים בסיס מרכזי להתפתחות הישובים, סביב מערכת החינוך מתפתחת קהילה חזקה וערכית הקובעת את חוסנה של המועצה. פיתוח כלכלי - גם השנה נמשיך ונצעיד את המועצה לקידום הקמת עוגנים כלכליים זאת תוך איזון שבין צרכי הקדמה והכלכלה ובין שמירה על הסביבה והמרחב הכפרי.
המשך פיתוח מתחמי הדיור שבעתלית ומתן אפשרויות לדור העתיד של המועצה לבנות את ביתם בחוף הכרמל.
מלבד היעדים העיקריים, נמשיך להצעיד קדימה את אזורנו ונדאג לתחומי התרבות והספורט, הרווחה, איכות הסביבה, שדרוג תשתיות ועוד. גם השנה נמשיך לשמור על איזון תקציבי ונקפיד על סל השירותים והשירות לתושב".