Local העיר שלי
אוטובוס פורמט חדש
שיפורים בקווי התחבורה הציבורית (תמונה להמחשה)
צילום: iclipart

שינויים ושיפורים בקווי תחבורה ציבורית בחיפה

החל מה- 1.1.17 יחול שינוי במסלולי הקווים 37, 6, 32, 33 ו- 40 א', זאת בהתאם לבקשת נציגי השכונות עבאס, ואדי ניסנס, קיבוץ גלויות, כרמל צרפתי, כרמליה ודרך יד לבנים, ובמטרה לשפר את שירות התחבורה הציבורית והקשר בין השכונות

לבקשת נציגי השכונות עבאס, ואדי ניסנס, קיבוץ גלויות, כרמל צרפתי, כרמליה ודרך יד לבנים, ובמטרה לשפר את שירות התחבורה הציבורית והקשר בין השכונות, פעלו עיריית חיפה וחב' יפה נוף מול משרד התחבורה ומול חברת "אגד", על מנת לשנות ולשפר את מסלולי קווי האוטובוס והשכונתיות, ובכך להתאימם באופן טוב יותר לצרכי התושבים.

החל מיום 1.1.17 יחול שינוי במסלולי הקווים 37, 6, 32, 33 ו- 40 א':

קו אוטובוס 37 מבת גלים לאוניברסיטה יוסט מרחוב כורי לשד' בן גוריון הסמוך. הקו ייסע בשני הכיוונים באופן זהה. מסלול קו 37 החדש (בכיוון עלייה): מרחוב המגינים לבן גוריון, הגפן, הציונות, הרצליה, הנביאים, החלוץ, והמשך המסלול ללא שינוי.

קו "שכונתית" 6 (רחוב עבאס) יוארך, כך שהקו ייסע באופן סדיר ברחוב קיבוץ גלויות ב-2 הכיוונים וייכנס לשכונת ואדי ניסנס, בכל נסיעותיו בכל שעות הפעילות שלו. מסלול "שכונתית" קו 6 החדש: קיבוץ גלויות, יל"ג-החלוץ, שבתאי לוי, הגפן, הבישוף חג'אר, עבאס, הפרסים, הגפן, בן גוריון, אלנבי, הציונות, כורי, חסן שוקרי, שמריהו לוין, החלוץ-יל"ג, הגיבורים, יד לבנים עד רחוב הירדן, קיבוץ גלויות.

לקו "שכונתית" 32 יתווספו נסיעות בשעות הערב, בשעה 21:30 ובשעה 22:00, ובכך תתאים התחבורה הציבורית באופן טוב יותר לצרכי התושבים.

מסלול קו 33 יוארך, והוא יגיע בשכונת כרמליה ליעדים השכונתיים: בית ספר "חוגים" ובית חולים "אלישע". המסלול החדש של הקו: ממרכז הכרמל לכרמליה והביכורים ללא שינוי, ומשם מרכז הכרמל – אלחנן – ודג'ווד – כיכר רוטרי -יפה נוף – שער הלבנון – מרכז פנורמה.

מסלול קו 40 א' ישתנה, כך שהקו ייסע בדרך יד לבנים, ויאפשר גישה ישירה לקופת החולים השכונתית. מסלול הקו: מבת גלים, דרך הדר לרחוב הגיבורים, החשמל, נווה גנים, חטיבת כרמלי, החשמל, הגיבורים, יד לבנים, בר יהודה, ומשם למרכזית המפרץ.

לוח זמנים מפורט ניתן למצוא באתר האינטרנט של "אגד" www.egged.co.il או במרכז המידע של "אגד": 2800*.