Local העיר שלי
ילדי גן שער העמקים
ילדי הגנים בפעילות
צילום: אפרת הרפז

חינוך לקיימות במועצה האזורית זבולון

במועצה האזורית זבולון, ממשיכים להעמיק את תחום החינוך הסביבתי עם פעילות המתבצעת בכל גני הילדים ביישובי המועצה

צעד ירוק במועצה האזורית זבולון. ילדי הגנים הבוגרים בקיבוץ שער העמקים "שקמה ו"סביון" נפגשו עם מדריכים מחברת "צעד ירוק", ד"ר מתן בן – ארי ואביגיל דובק, להדרכה בנושא "מביטים בנבטים".

הילדים צעדו עם המדריכים לכיוון הגבעה הצפונית של הקיבוץ שבה נפגשו עם הטבע המיוחד, החיות הנמצאות על העלים ומוצאות בהם מסתור ומגורים, סוגי עפצים שונים ועוד. מדריכי "צעד ירוק" הפגישו את הילדים עם החרקים הקטנים המצויים על האדמה, כאשר כל ילד קיבל צלוחית פטרי בה ניסה לאסוף את החרק להתבוננות יותר מעמיקה.

רכז החינוך הסביבתי במועצה האזורית זבולון דודי שביט, הודה למדריכי "צעד ירוק", "על המפגש המעניין שבו הצליחו הילדים לפקוח עיניים לחי ולצומח בסביבתם הקרובה. תודה גם למשרד להגנת הסביבה השותף במימון הפרויקט, לצד המועצה".