Local העיר שלי
כרטיס אשראי פורמט חדש
תשלום במדחן גם בכרטיס אשראי (תמונה להמחשה)
צילום: iclipart

עיריית חיפה משדרגת את מערך המדחנים

המדחנים החדשים שיוצבו ברחבי חיפה יאפשרו תשלום גם באמצעות כרטיסי אשראי

עיריית חיפה נערכת להצבת מדחנים חדשים המופעלים באמצעות טכנולוגיה מודרנית המאפשרת בנוסף לשימוש במטבעות תשלום גם באמצעות כרטיס אשראי.

המדחנים החדשים, שנמצאים בדרכם לארץ,מחליפים את המדחנים הקיימים אשר הוצבו ברחבי עיר לפני כ–17 שנים והיו נתונים לתקלות חוזרות ונשנות.

עם הגעתם הצפויה בעוד כשבועיים תחל החברה הזוכה בהצבתם באזורי החניה המוסדרת [בכחול לבן] ברחבי העיר. המדחנים הישנים יצאו מכלל שימוש באופן מיידי.

בעירייה מציינים כי לרשות הנהגים בחיפה עומדים אמצעי תשלום נוספים הכוללים את אפליקציות פנגו וסלופארק וכרטיס החניה האלקטרוני איזי פארק. עד להצבת המדחנים מתבקשים הנהגים להשתמש באמצעים אלה.