Local חדשות
עיריית חיפה
צילום: ארכיון

חיפה: מסננים להפחתת פליטות יותקנו במשאיות העירוניות

כחלק מהמלחמה בזיהום אוויר, עיריית חיפה החלה בהתקנת מסננים להפחתת פליטות ב - 11 משאיות. במקביל, נמשכת היערכות העירייה להקמת תחנת תדלוק בגז בסמוך למוסך העירוני בחוף שמן. התחנה תאפשר לעירייה להחליף משאיות שלה במשאיות מונעות בגז

עיריית חיפה ממשיכה ביישום התכנית הלאומית להפחתת זיהום אוויר במפרץ חיפה, כך נמסר היום (יום ראשון) מהעירייה שהודיעה כי החלה בהתקנת מסננים להפחתת פליטות במשאיות העירוניות.

במסגרת יישום התכנית הלאומית להפחתת זיהום אוויר במפרץ חיפה , החלה עיריית חיפה בימים אלו להתקין מסננים להפחתת פליטות במשאיות האשפה העירוניות. בשלב הראשון מותקנים המסננים ב – 11 משאיות בעלות כוללת של כ – 536 אלף שקל. המסננים מותקנים במשאיות שמשנעות מכולות דחס ומונעות על ידי מנועי דיזל הגורמים לפליטות המוכרות כמסוכנות. המסננים מפחיתים כ – 99% מכמות החלקיקים הנפלטים ממשאיות אלה ובאמצעותם משודרגים הרכבים לרמת פליטת חלקיקים התואמת את תקן יורו 6 שהוא התקן המחמיר ביותר בנושא פליטות מזהמים.

במקביל, נמשכת היערכות העירייה להקמת תחנת תדלוק בגז בסמוך למוסך העירוני בחוף שמן. התחנה תאפשר לעירייה להחליף משאיות שלה במשאיות מונעות בגז. צעדים אלו מתבצעים במסגרת יישום התכנית הלאומית של המשרד להגנת הסביבה לשיפור איכות האוויר במפרץ חיפה. התכנית כוללת פעולות נרחבות לצמצום מקורות הזיהום בתעשייה ובתחבורה, במסגרתו חתמה העירייה לאחרונה על הסכם עם חברת car2go להפעלת שירות השכרת רכבים חשמליים והפעלתו בעיר.

ראש העיר יונה יהב: "עיריית חיפה פועלת בכל המישורים ובכל האמצעים העומדים לרשותה כדי לשפר את איכות הסביבה לתושביה. לצד המאבק לסילוק מערך האמוניה, החמרת תקנים ואכיפה מחמירה כלפי המפעלים המזהמים אנו פועלים כדי למנוע כל מקור זיהום אפשרי. הוספת המסננים למשאיות הן חלק קטן מתוכנית מלאה ומקיפה ליצירת שינוי אמיתי ובר קיימא בשיפור פני הסביבה בעיר".