Local חדשות
כרמל סלע אוג 2017
כרמל סלע, נקרא להוביל את המאבק
צילום: דוברות חוף הכרמל

"שינויים מתוכננים אלו יהוו פגיעה אנושה במרקם הסביבתי והארכיאולוגי"

תושבי קיסריה חתמו על עצומה הקוראת לראש מועצת חוף הכרמל, כרמל סלע, להוביל את מאבקם למניעת השנויים האזוריים בין קיסריה לג'סר א זרקא

"לא פעם אני מוצא בבריכה הביתי שלי קליעים מיריות שנורו מג'סר א זרקא. אני ממש חושש שהנכדים שלי ייפגעו מהיריות", כך אמר אחד מתושבי קיסריה במהלך ישיבה סוערת שהתקיימה בערב שלישי שעבר ביוזמת חברות ועד מקומי קיסריה, בעקבות השינויים האזוריים המתוכננים על ידי ועדות שונות הכוללות בין היתר ועדות של משרד הפנים. הדברים זכו לתגובות אוהדות רבות מצד התושבים, שהביעו חשש אמתי לביטחונם האישי, בעיקר לאור אירועי עבר של גניבות ויריות, ובעיקר בתקופה שקדמה להקמת הסוללה.
עשרות תושבי קיסריה השתתפו בישיבה. רובם הגדול הביע מחאה על השינויים המתוכננים ביישובם, בניגוד להחלטות העבר ושכוללות בין היתר סלילת כביש במתווה חדש, בניגוד לתוכניות קודמות, תכוניות להריסת הסוללה המפרידה, וחיבור בפועל של ג'סר א זרקא לקיסריה.

במהלך הישיבה החליטו משתתפיה לחתום על עצומה הקוראת לראש מועצת חוף הכרמל, כרמל סלע, להוביל את מאבקם ולהקצות את כל המשאבים הנדרשים על מנת למנוע את כלל ההחלטות הנדונות בימים אלה בוועדות שונות, שמהותן סלילת כביש המחבר את ג'סר א זרקא לקיסריה, הריסת הסוללה המפרידה בין הישובים וסיפוח שטחים של קיסריה לטובת ג'סר א זרקא.

בעצומה, עליה חתמו משתתפי הישיבה ושהופצה במקביל גם באינטרנט, כותבים התושבים כי, "שינויים מתוכננים אלו יהוו פגיעה אנושה במרקם הסביבתי והארכיאולוגי כמו גם פגיעה משמעותית בביטחונם האישי והפרטי של תושבי קיסריה. כראש המועצה, האמון על שמירתו של הצביון הייחודי של האזור ועל הגנת התושבים, אנו מוצאים לנכון לקרוא לך לפעול חזיתית יחד עמנו ולהקצות את כל המשאבים הנדרשים להגנה על האינטרסים הסביבתיים והביטחוניים כדי שאלו לא ייפגעו, כי כל פגיעה בהם תהווה מכה אנושה לתושבי האזור ומרקם החברתי והגיאוגרפי הייחודי".

במהלך הישיבה הציג עו"ד אסף עירוני, ממשרד עו"ד ש. פרידמן. את המתווה המוצע על ידי וועדות משרד הפנים ואת הערעורים שהוגשו על ידו בשם הוועד המקומי כמו גם הערעורים הנוספים שהוגשו על ידי המועצה האזורית חוף הכרמל, מעגן מיכאל ונציגי הקליניקה המשפטית של אוניברסיטת תל אביב המייצגים את תושבי ג'סר א זרקא.