Local חדשות
יצקח הלוי, חולדאי, פדלון, יהב, מכתב לשר האוצר
מימין: מאיר יצחק הלוי, רון חולדאי, משה פדלון ויונה יהב
צילום: דוברות עיריית אילת

מאחדים שורות, דורשים דיון

ראשי העיריות של אילת, הרצליה, תל אביב וחיפה, שבתחומן פועלים שדות תעופה, פנו לשר האוצר במכתב משותף בו הם מבקשים קיום דיון דחוף בתוכנית הארצית להיערכות לפריסת שדות התעופה בישראל

ראשי העיריות שבתחומן פועלים שדות תעופה, ראש עיריית תל אביב – רון חולדאי, ראש עיריית חיפה – יונה יהב, ראש עיריית הרצליה – משה פדלון וראש עיריית אילת – מאיר יצחק הלוי, פנו במכתב משותף לשר האוצר – חה"כ משה כחלון, בבקשה לקיים דיון דחוף בנושא התוכנית הארצית (תמ"א 15/2) שתכליתה היערכות לפריסת שדות תעופה פנים ארציים בישראל.

במכתב לשר האוצר עליו חתומים, כאמור, ארבעת ראשי העיריות, ביקשו הארבעה לקיים דיון שעניינו תכנון שדות התעופה במדינת ישראל האמור להשפיע באופן דרמטי על כל אחת מהערים. במסגרת הדיון בכוונת ראשי העיריות להביע את עמדתם ודעתם לגבי ההחלטות המשמעותיות הנמצאות על סדר יומה של המועצה הארצית לתכנון ובנייה ולהן משמעות תעופתית הן ברמה הלאומית והן ברמה הבינלאומית. עוד ביקשו הארבעה כי הדיון עם שר האוצר יתקיים עוד בטרם יעלה לדיון במועצה הארצית. בעניין זה יצוין, כי בימים אלה פועלת ועדת העורכים מטעם המועצה הארצית לתכנון ובניה ומנהל התכנון, להגשת נושא התמ"א 15/2 לדיון במועצה הארצית.

על פנייה זו החליטו ראשי העיריות בפגישה, שיזם ראש עיריית אילת כצעד נוסף במאבק נגד סגירת שדה דב ואשר סגירתו תשפיע באופן משמעותי על שדות התעופה האחרים. הפגישה התקיימה בשבוע שעבר (26.2) בלשכת ראש עיריית תל אביב.