Local חדשות
שלט כניסה תעש
הכניסה למפעל תע"ש
צילום: ארכיון

זיהום בתוכנו?

השבוע פורסם כי בקרקעות הסמוכות למפעל תע"ש יש הימצאות של גזי קרקע מסרטנים בכמויות גבוהות, מה שמעורר את חששם של תושבים רבים ברמת השרון ובהרצליה. יו"ר עמותת אחל"ה, רוני רום: "אנחנו מודאגים מאוד"

במשרד להגנת הסביבה טוענים כי כבר בחודש ספטמבר הודיעו לעיריית רמת השרון כי יש להנחות מייד את התושבים לאוורר מבנים בקומת הקרקע ומתחתיה, וזאת לאור הממצאים שהעלו כי בקרקעות הסמוכות למפעל תע"ש יש הימצאות של גזי קרקע מסרטנים בכמויות גבוהות.

העיתון "ידיעות אחרונות" פרסם ביום שלישי השבוע כי מפעל תע"ש גרמו לזיהום כבד בקרקעות ובמי תהום באזור רמת השרון. על פי הפרסום, לפני מספר חודשים, בעקבות תכנית התחדשות עירונית באזור, הנחה המשרד להגנת הסביבה את עיריית רמת השרון לבצע סקר לנוכחות גזי קרקע בשכונות הנמצאות מערבית למפעל תע"ש באזור הגבול עם הרצליה. הסקר העלה כי ברחובות רמת השרון הסמוכים לגדר המפעל במערב ובדרום יש חריגות בנוכחות של חומרים מסרטנים מעבר לתקן.

בכתבה ב"ידיעות אחרונות" צוין כי הבדיקה נערכה בשטח שמתוחם בין גדר המפעל במזרח, כביש 5 בדרום, רחוב יבנה בצפון ורחוב סוקולוב ברמת השרון במערב. על פי הפרסום, החריגות הרבות ביותר נמצאו בקידוח בפינת הרחובות הנצח ויבנה, בחלקה הצפוני של רמת השרון, שם התגלו כמויות גדולות של שלושה חומרים המוכרים כמסרטנים.

עוד צוין כי בסמוך לבית הספר אוסישקין ברמת השרון נמצאו ערכים גבוהים, שלא חרגו מהתקן, של תוסף דלק שעלול לפגוע במערכת העצבים ובאזורי אחרים בגוף.

בעקבות הסקר התגלו חילוקי דעות בין המשרד להגנת הסביבה ועיריית רמת השרון בקשר לעובדה שתושבי רמת השרון והרצליה לא ידעו על הסקר ולא הונחו כיצד עליהם לפעול.

מהמשרד להגנת על הסביבה נמסר בתגובה:" בעקבות הבדיקה הודענו כבר בחודש ספטמבר האחרון לעיריית רמת השרון כי יש להנחות מייד את התושבים לאוורר מבנים הנמצאים בקומת הקרקע ומתחתיה. בנוסף, משרדנו מעכב בימים אלה את תוכנית המגורים המיועדת לאזור עד שדרישותינו למיגונים תת קרקעיים ייושמו במלואן. גם בדיקות אלה הן תוצאה של דרישות שלנו, אך לצערנו הן לא בוצעו בהתאם להנחייתנו ועל כן העירייה נדרשת לבצע השלמות. נדגיש כי על מנת להעריך את מידת הסכנה במבנים עצמם על העירייה לבצע מדידות במרתפים, ועל אף דרישותינו היא טרם עשתה זאת".
יו"ר אחל"ה רוני רום מסר בתגובה: "למעלה מ- 10,000 תושבים מתגוררים בשטח בו התגלו לאחרונה ריכוזים גבוהים של גזי קרקע רעילים ומסרטנים. רובם ככולם גרים בבתים צמודי קרקע ובבניינים אשר נבנו ללא מיגון מחדירת גזים. תוצאות סקר גזי קרקע שנערך ברמת השרון על גבול הרצליה (בשטח שמדרום מערב למתחם תעש), מדאיגות מאוד ומצביעות על סכנה ממשית לתושבים כתוצאה מחשיפה לחומרים מסוכנים אלה. לאור האמור לעיל עולה צורך מיידי לטפל במזהמים בקרקע ובמים בשטח באזור תעש השרון על מנת לסלק את המזהמים המאיימים על בריאות התושבים בישובי הסביבה. עמותת אחל"ה קוראת לרשויות המדינה: המשרד להגנת הסביבה ,משרד הבריאות, משרד הפנים, רשויות התכנון, ממ"י ומשרד הביטחון לטפל מיידית לטיהור הזיהומים ולבצע לאלתר סקר זיהומים כולל על מנת לקבל מידע מהימן ועדכני באשר לחומרים המצויים בקרקע (כולל גזי קרקע) במתחם תעש ובסביבתו – (הרצליה , רמה"ש ,הוד השרון וישובי הסביבה). סקר כזה יעמיד בפני הציבור ומקבלי ההחלטות בסיס נתונים מוצק שיאפשר הערכת סיכונים וטיפול הולם לסילוק המפגעים והסרת האיום על בריאות התושבים".sharony@local.co.il