Local העיר שלי
מתחם בנייה רחוב דן שומרון ינואר 2017
רחוב דן שומרון. בקשה להקלה
צילום: פרטי

"אישור בקשות לשינוי אמור להיות חריג"

תושבי מתחם "נוטן" ברחוב שמעון ויזנטל בהרצליה טוענים לריבוי הודעות של העירייה לבקשות להקלה בבניית מבני מגורים בסמיכות למתחם. התושבים פנו לתנועה לאיכות השלטון על מנת לבדוק את הסוגיה. העירייה: "ריבוי הבקשות אינו מעיד על אישורן"

תושבי מתחם "נוטן" ברחוב שמעון ויזנטל בהרצליה, המונה 4 בניינים, פנו לאחרונה לתנועה לאיכות השלטון בטענה לריבוי בקשות להקלה באזור. לטענתם, בשנתיים האחרונות הם עדים לריבוי הודעות של העירייה על בקשות להקלה בבניית מבני מגורים ושינוי יעוד בבניה בסמיכות למתחם: 4 בקשות להקלות ממערב למתחם, אחת מדרום ואחת ממזרח, ברחוב דן שומרון 12 ו-14, שעל מקרה זה פרסמנו לאחרונה ב"לוקאל".

"מכל ההקלות ושינוי היעוד כולם יוצאים נשכרים (היזמים, הקבלנים, העירייה ועורכי הדין) למעט הדיירים שגרים בסמיכות למבנים המתוכננים לבנייה", טוענים התושבים בפנייתם ומוסיפים: "בתחושה שלנו היא כי ההליך של הגשת התנגדות נעשה למראית עין והינו פורמלי בלבד. תוספת הקומות משנה את מפת ההסתרות והנוף הנצפה מהן, יוצר עומס לתשתיות (כבישים וחניות) ועוד. אישור בקשות לשינוי בתכניות תב"ע מקומית שאמור להיות חריג ויוצא מהכלל הפך במחוזותינו למעיד על הכלל".

בסיום פנייתם לתנועה לאיכות השלטון כתבו נציגי התושבים: "נשמח מאוד אם תואילו להיכנס לעובי הקורה כדי לבדוק את ההתנהלות והטיפול של הועדה לתכנון ובניה המקומית בבקשות לשינוי בתכניות ולוודא כי אישור לשינוי תכניות יהיה מנומק, מוצדק ויתנן לחריג בלבד".

מהעירייה נמסר: "עיריית הרצליה פועלת על פי כללי המינהל התקין וחוקי התכנון והבניה. ריבוי בקשות אינו מעיד על אישורן. הבקשות, על פי הנוהל, מתקבלות בוועדה, עולות לדיון – ולא תמיד מתקבלות".sharony@local.co.il