Local העיר שלי
פיילוט נגישות תחבורה ציבורית
הצגת המערכת הניסיונית בחודש אוגוסט
צילום: עיריית הרצליה

ניסוי למערכת נגישה בתחבורה הציבורית יבוצע בהרצליה

המערכת, שפותחה על ידי המרכז הישראלי לנגישות בתקשורת, משלבת מערכת רמקולים הפרוסים בתחנות אוטובוסים ומאפשרים הכוונה קולית לפי דרישה לאנשים עם מגבלת ראייה בזמן אמת ותקשורת עם הנהג באמצעות אפליקציה לצורך היערכות הנוסע והנהג להעלאת הנוסע והורדתו

משרד התחבורה אישר את ביצוע הניסוי להוספת המערכת הטכנולוגית "STEP HEAR" לנגישות בתחבורה הציבורית בהרצליה בשיתוף חברת "מטרופולין".

הטכנולוגיה, שפותחה על ידי המרכז הישראלי לנגישות בתקשורת, משלבת מערכת רמקולים הפרוסים בתחנות אוטובוסים ומאפשרים הכוונה קולית לפי דרישה לאנשים עם מגבלת ראייה בזמן אמת ותקשורת עם הנהג באמצעות אפליקציה לצורך היערכות הנוסע והנהג להעלאת הנוסע והורדתו. המערכת מספקת זיהוי מיקום השלט, קבלת מידע לגבי קו האוטובוס בתחנה וכמו כן, מידע לגבי זמן ההגעה וזימון האוטובוס.

לפני מספר חודשים הוצגה המערכת הניסיונית בפני נציגי משרד התחבורה בהם גבי נבון מנהל תחום תכנון תחבורה ציבורית, משה פדלון ראש עיריית הרצליה, מאיה כץ מ"מ וסגנית ראש העירייה מחזיקת תיק התחבורה, אילן קרני מנכ"ל מטרופולין, קרן טלקר רכזת נגישות עירונית ואנשים עם מוגבלויות שונות, אשר התנסו בהפעלת האפליקציה.

לאור שביעות רצונם של הנוכחים, אושר ביצוע הניסוי תחילה בשני קווים בהרצליה, שייבחרו בהמשך, ומאוחר יותר תיבחן האפשרות להרחיבו לקווים נוספים בעיר וברחבי הארץ.

ראש עיריית הרצליה, משה פדלון: "הבחירה בהרצליה לביצוע הניסוי היא ביטוי להערכה הרבה לפעילות המאומצת שלנו להנגיש את העיר על מתקניה ומבניה הציבוריים, כך שאנשים עם מגבלה יוכלו להשתתף באופן שוויוני ומכבד במרקם החיים העירוניים".

מ"מ וסגנית ראש העירייה, מחזיקת תיק התחבורה, מאיה כץ: "עיריית הרצליה הינה חלוצה בתחום הנגישות לאנשים עם מוגבלות. אני מודה למשרד התחבורה היענותם החיובית לפנייתי מתוך החשיבות הרבה שהם מייחסים גם כן לנושא ובטוחה שכמו בתחומים רבים ונוספים, הרצליה תהווה מודל לחיקוי עבור רשויות נוספות שיצטרפו גם הם לפרויקטים לרווחת התושבים".

מנכ"ל העירייה יהודה בן עזרא: "עיריית הרצליה מחויבת להנגיש בצורה שוויונית ומכבדת את השירותים העירוניים והמרחב הציבורי לכלל התושבים, ובכלל זה גם נושא התחבורה הציבורית בעיר".