Local חדשות
הדמיה של תכנית תעש
הדמיה של תכנית תעש
צילום: צילום הדמיה מינהל מקרקעי ישראל

נדחו ההתנגדויות לתכנית הבנייה במתחם תע"ש

ועדת המשנה לעררים של המועצה הארצית לתכנון ובנייה דחתה את העררים בנושא ובכך נתנה אור ירוק לבניית 23,000 יח"ד במתחם. בהתייחס לזיהום הקרקע קבעה הוועדה כי "על הטיפול בזיהום להתבצע בשלבים". ראש עיריית רמה"ש: ההחלטה מאיימת להחריב את צביונה של רמת השרון

אתמול (שלישי) נודע כי ועדת המשנה לעררים של המועצה הארצית לתכנון ולבנייה החליטה לדחות את העררים שהוגשו לתכנית מתחם התע"ש ובכך למעשה נתנה אור ירוק לבנייתן של כ-23,000 יחידות דיור בשטח שגבולותיו רמת השרון מכיוון דרום מערב, הרצליה בצפון מערב, כביש 4 והוד השרון ממזרח ודרום השרון בצפון.

בהחלטתה כתבה הוועדה כי: "מדובר בתכנית חיונית מאין כמותה, המתייחסת למקום מרכזי ונרחב, בעל חשיבות רבה במתן מענה למצוקת הדיור והתחבורה. חשיבות לא פחותה נודעת לצורך בהתמודדות עם זיהום הקרקע המצוי בשטח, המסכן את בריאות התושבים בסביבה. שילוב צרכים אלה הוא המניע את התכנית ומספק את התמריץ הציבורי והכלכלי לקידומה".

בהתייחס לטענות על זיהום הקרקע במקום, שהעלו העוררים שדרשו ביצוע של סקר זיהומים לפני תכנון התכנית, כתבה הוועדה, " הזיהום החמור אשר בקרקע מצריך זהירות מיוחדת בתכנון ובביצוע. יש להבטיח כי פיתוח המקום לא יפגע בבריאות התושבים בסביבה, ובמיוחד אלה אשר יתגוררו בו.... חומרת הזיהום במקום וגודל השטח אינם מאפשרים טיהור השטח לאלתר, ולפני כל עשייה אחרת בו, על הטיפול בזיהום להתבצע בשלבים. מכאן נגזר גם הצורך בעדכון הנתונים הנדרשים לתכנון במהלך העשייה, ובחשיבה מיוחדת על הבטחת השימושים הנעשים בשטח טרם השלמת טיהור השטח במלואו. אנו סבורים, כי התכנית הנדונה, בתיקונים שהוכנסו בה על ידי הוועדה המשותפת ועל ידינו, מגלמת איזו נאות של כל אלה, ונותנת מענה הולם לצרכים ולחששות האמורים".

בהתייחס לטענה של עמותת ריב"ה שיש לפסול את המלצותיו של החוקר זאב עמית ז"ל, שמונה על ידי הוועדה המחוזית לבדוק את ההתנגדויות לתכנית, בשל ניגוד עניינים קבעה הוועדה כי, "אנו מוצאים כי עצמת החשש העולה מהיכרותו הקודמת של החוקר עם התכנית, ועם עבודת אדר' לייטרסדורף בתכנון התכנית, לבחינה מוטית של הטענות שהושמעו בפניו על ידי המתנגדים ולנזק לציבור הטמון בהמלצותיו, הנה נמוכה. חשש זה מתגמד אל מול החשיבות הציבורית שבקידום הליכי התכנון ביחס לתכנית הנדונה".

ראש עיריית רמת השרון, אבי גרובר, אמר בתגובה להחלטה: ההחלטה שהתקבלה במועצה הארצית לגבי תכנית מש/1 תע"ש השרון, מאיימת להחריב את צביונה של רמת השרון, מסכנת את בריאות התושבים, אינה מספקת פתרונות תחבורה בסיסיים ועלולה למוטט את העיר מבחינה כלכלית. הקרקע פשוט אינה בשלה לה, פשוטו כמשמעו. למען הסר ספק, אין בכוונתי לאפשר כל תכנון ולו של מ"ר אחד לפני עריכת סקר קרקע מקיף וכולל של כל שטח התע"ש. בתכנית המתאר שהועמדה להצבעה נקבע שמתחם התע"ש לא יקודם ולא יתוכנן בעשרים השנים הבאות, ואני קורא לחבריי המועצה להתעשת ולאשר בהקדם את התכנית.

ראש עיריית הוד השרון, חי אדיב מסר בתגובה: "עיריית הוד השרון, בהתאם להנחייתי הגישה עוד בשנת 2012 את התנגדותה לתכנית הבנייה במתחם וזאת מתוך רצון להקדיש את השטח, הנמצא בתחום המוניציפאלי של העיר, לטובת הקמת פארק מטרופוליני בלב אזור השרון אשר יבטיח את שימור המתחם כשטח ירוק למען הדורות הבאים וזאת במקביל לביצוע סקרי קרקע מקיפים עוד טרם ביצוע כל פעולה במתחם וכן התאמת תשתיות התחבורה הנדרשות, לצורך קידום פרויקט בסדר גודל שכזה לרבות כבישים, מחלפים, רכבת ותחבורה ציבורית. לצערנו הרב, אישור התכנית ללא התחייבות והתניות נדרשות ליצירת תשתיות ראויות הוכיחה עצמה כבעייתית פעם אחר פעם. נכון להיום, טרם התקבלה בעירייה כל הודעה רשמית מטעם המועצה הארצית בדבר אישור התכנית וטרם הועברו לידי העירייה פרטי התכנית המעודכנת אשר אושרה. לכשתתקבל תכנית זו היא תבחן על ידי הצוות המקצועי לעומקה".

רוני רום, יו"ר עמותת אחל"ה מסר בתגובה: "אחל״ה והציבור לא יכולים לקבל תכנית כל כך רעה ומזיקה. נילחם בכל זירה אפשרית בכדי לעצור התכנית מצד אחד ומאידך נקדם תכנית שתטיב עם הציבור. רשויות התכנון מתנהלות בחוסר אחריות כאשר הם ממשיכים לקדם תכניות בניה על חשבון בריאות הציבור. לא יתכן שעוד לפני שבוצע סקר שבוחן את את עוצמת הזיהום פריסתו והסכנות לציבור, כבר מקדמים מוסדות התכנון תכנית נדלן המסכנת את בריאותם של 300,000 תושבים המתגוררים בסביבת השטח המזוהם. עמותת אחל"ה פועלת במהלך תקדימי בשיתוף פעולה מלא עם הציבור, 3 ראשי הערים הרצליה רמהש והוד השרון , אדם טבע ודין וועדי השכונות. לא נשקוט ונלחם בכל דרך אפשרית בכדי לסלק את התכנית מסכנת החיים".

בעמותת 'אדם טבע ודין' מברכים על ההחלטה: "ההחלטה שהתקבלה היא מודל לכל יתר המאבקים על הקרקעות המזוהמות בישראל, יש להטמיע אותה גם על מתחמי תל השומר ואפולוניה". בעמותה מציינים כי "הוועדה אימצה את מרבית עמדת 'אדם טבע ודין' וקבעה כי ביצוע טיהור הקרקע יהיה תנאי לאישור התכנית המפורטת וכי סקר זיהום של כל שטח המתחם יושלם לפני תחילת מעשה התכנון המפורט לבנייה. כמו כן קובעת הועודה כי אם יש מוקד זיהום מחוץ לתחום התכנית, 'יש לפעול לטיהורו כתנאי לאישור התכנית המפורטת"' וכי הכנת תסקיר השפעה על הסביבה תהיה תנאי "להפקדת כל אחת מן התכניות המפורטות" כפי שדרשה 'אדם טבע ודין"'.

עו"ד עמית ברכה, מנכ"ל 'אדם טבע ודין': "ההחלטה שהתקבלה היא מודל לכל יתר המאבקים על הקרקעות המזוהמות בישראל! בתום שמונה שנות מאבק המועצה הארצית קיבלה החלטה אמיצה שמעמידה את ההגנה על בריאות הציבור ועל הסביבה בראש כל הליך תכנוני. יש לציין שמדובר בהחלטה תקדימית של מוסד תכנון ואילו החלטות דומות היו מתקבלות גם במתחמי אפולוניה ותל-השומר לא היינו נאלצים לפנות לבג"צ. אני קורא לשר האוצר הממונה על התכנון ללמוד את החלטת המועצה הארצית ולהנחות את הותמ"ל לפעול בהתאם, על מנת להבטיח את בריאות ואת איכות חייהם של תושבי מדינת ישראל".