Local העיר שלי
רונדו אחלה נגד תכנית תעש מרס 2017
הרונדו הקודם של אחל"ה
צילום: פיני לירן

ממשיך מאבק אחל"ה בתכנית תע"ש

כחלק מפעילות המחאה, יתקיים מחר (שישי) רונדו מכוניות נוסף שיצא בשעה 11:00 מפינת הרחובות יהודה הנשיא ופסח יפהר בהרצליה ויעבור גם ברמת השרון והוד השרון

עמותת אחל"ה תגיש בשבוע הבא עתירה מנהלית לבית המשפט המחוזי נגד תכנית הבנייה במתחם תעש השרון, כך הודיע השבוע רוני רום, יו"ר העמותה. עמותת אחל"ה (איכות חיים לתושבי השרון) נלחמת כבר למעלה מעשור בתכנית תעש השרון לאחר שהתברר לטענת ראשי העמותה כי המדינה מקדמת תוכנית בנייה נדל"נית גרנדיוזית (מש/1) מבלי להתחשב כלל בתושבי האזור ומבלי לדאוג כראוי לניקוי זיהומי הקרקע החמורים ביותר בארץ אשר אין כל ספק שקיימים בתוך מתחם התעש.

רום אמר השבוע: "התכנית הופקדה כבר לפני כארבע שנים ובשבוע שעבר התקבלה החלטת ועדת הערר שכופה על המדינה לשפר במקצת את ההתייחסות לזיהומים, אך לצערנו הרב, לא בצורה מספיקה. אנחנו, אזרחים מודאגים אשר רואים את בריאותנו מופקרת על ידי שלטונות המדינה לטובת אינטרסים כלכליים, נאלצים להמשיך להיאבק על זכותנו לחיות במקום בטוח ולנשום אוויר נקי ממזהמים".

כחלק מפעילות המחאה, יתקיים מחר (שישי) רונדו מכוניות נוסף שיצא בשעה 11:00 מפינת הרחובות יהודה הנשיא ופסח יפהר בהרצליה ויעבור גם ברמת השרון והוד השרון.

רום: "הרונדו יתקיים כדי להעביר מסר חד וברור. ציבור התושבים לא יסבול את הסכנות הבריאותיות הכרוכות בתכנית ויאבק בכל דרך אפשרית בכדי לא להיות שפן ניסיונות של תכנית הפוגעת באופן ברור וחד משמעי בבריאותו".

sharony@local.co.il