Local חדשות
מתחם תע"ש
מתחם תע"ש השרון. עתירות נגד התכנית
צילום: החברה להגנת הטבע

'החלטת המדינה לקידום התכנית שערורייתית'

עיריות רמת השרון והרצליה, הגישו עתירה מנהלית נגד אישורה במועצה הארצית לתכנון ובנייה של תכנית מתחם תע"ש השרון. ראשי העיריות: "לא נאפשר למדינה לסכן את בריאותם של כ-80,000 אלף תושבים לסכנות בריאותיות וזיהומיות"

נושא מתחם תע"ש השרון ואישור תכנית הפיתוח במתחם הגיע בימים האחרונים לבית המשפט בשתי עתירות, האחת של ראשי העיריות של רמת השרון והרצליה והשנייה של עמותת אחל"ה.

לאור החלטת המדינה ב-28 בפברואר 2017, לאשר את תכנית הפיתוח ליישום תכנית המתאר של מתחם תע"ש השרון, החליטו ראשי העיריות של רמת השרון והרצליה להקים 'מטה מאבק' לביטול התכנית, ולדרוש מהמדינה להגיש סקר קרקע מלא למתחם כולו ואת הפתרונות לניקוי הקרקע עוד בטרם אישורן של תכניות הפיתוח.

אי לכך, הגישו העיריות, המיוצגות על ידי משרד עו"ד מיתר, ליקורניק, גבע לשם טל ושות', ביום חמישי שעבר, עתירה מנהלית לבית המשפט המחוזי, נגד החלטת המדינה, המיוצגת על ידי רשות מקרקעי ישראל, הוועדה המחוזית וועדת המשנה לערים של המועצה הארצית לתכנון ובנייה ליישום תכנית המתאר של מתחם תע"ש השרון.

בעתירתם, הציגו העיריות את הסכנה הבלתי מתקבלת על הדעת, לטענתם, של המדינה בהקמת 23,000 יחידות דיור, כאשר צפי האוכלוסייה הוא של כ-80,000 תושבים, אשר ייחשפו לחומרים מסוכנים ביותר שהוטמנו בקרקע מזה עשרות שנים על ידי מפעלי ת"ש הקיימים במקום ועוסקים באמצעי לחימה ותחמושת.

בעתירה מתבקש בית המשפט לבטל את החלטת ועדת המשנה נשוא העתירה, אשר דחתה את העררים על החלטת הוועדה המחוזית בדבר אישור התכנית וכן את החלטת הוועדה המחוזית בדבר אישור התכנית; לקבוע ולהצהיר כי ההחלטה לאשר את התכנית מבלי שנערך סקר לבחינת זיהומי הקרקע ו/או מבלי שנערך תסקיר השפעה על הסביבה ובחינת ההשלכות הצפויות על בריאות הציבור ו/או וללא בחינת השפעות תחבורתיות הנן החלטות בלתי סבירות ובלתי חוקיות ולכן יש להחזיר את התכנית לדיון בפני מוסדות התכנון בכפוף לעריכת כל הבדיקות הנדרשות; לקבוע ולהצהיר כי התכנית כפי שאושרה בהחלטות אינה בשלה או ראויה באשר היא חוטאת למטרתה להתוות את עקרונות התכנון המתארי למתחם כולו; לבטל את החלטת המשיבות לאשר את התכנית נוכח הפגמים המהותיים שנפלו בה.

קרקע ומי תהום מזוהמיםלטענת העותרים, בתחום התכנית קיימים מזה עשרות שנים מפעלי תע"ש, אשר עוסקים בייצור אמצעי לחימה ותחמושת. במשך שנות פעילותם של המפעלים הוטמנו בקרקע המתחם שלל חומרים מסוכנים ומגוונים, חלקם חומרים מסוכנים ביותר לבריאות הציבור (כולל חומרים מסרטנים) בדרכים שונות וכן חומרי נפץ מסוגים שונים. בנוסף נוקזו מהמפעלים שפכים מזהמים שונים אשר הוזרמו לקרקע. הזיהום הינו הן במצב צבירה מוצק (פסולת מסוכנת), במצב צבירה נוזלי (שפכים מזוהמים) והן במצב צבירה של גזי הקרקע (גזים מסוכנים הכלואים בשכבת הקרקע).

מתוך העתירה "המדובר בעובדה הידועה היטב ואינה שנויה במחלוקת. לא יהא זה מוגזם לקבוע כי מדובר באחד מזיהומי הקרקע והמים החמורים בתולדות המדינה אם לא זה החמור מכולם". עוד נטען כי, מסיבות שונות לא ברור אם רשימת כל סוגי המזהמים והחומרים אותרו עד כה ומניסיון העבר יש בהחלט לחשוש כי בקרקע ובמי התהום נמצאים חומרים מסוכנים שכלל לא ידועים.

מתוך העתירה: "למרות שאין מחלוקת בין הצדדים, באשר לצורך בעריכת סקר קרקע מקיף למיפוי זיהום המים והקרקע בשטח התכנית, ובאשר לצורך בטיהורה, מצאו לנכון מוסדות התכנון לאשר את התכנית מבלי שיש בידם את המידע המלא בשאלת הזיהום הקיים, ולפיכך החליטו כי עריכת סקר הקרקע תידחה לשלב אישורן של התכניות המפורטות וגם זאת ביחס לכל אחד ממתחמי התכנון שבתכנית בנפרד ובמועד שונה. כך, לא זו בלבד שהתכנית אושרה מבלי שהיה בפני מקבלי ההחלטות כל המידע החיוני הנדרש, אלא שהחלטה זו תוביל למצב דברים בו סקרי קרקע יערכו בעתיד, במפוצל ובשלבים ולא למתחם כולו כמקשה אחת, באופן שתתאפשר בנייה בחלקים מהמתחם עוד בטרם נערך סקר קרקע לחלקים אחרים וסמוכים.

"הנה כי כן, מוסדות התכנון אישרו תכנית בסדר גודל השקול לתכנונה של עיר חדשה בישראל, במתחם בו זיהום קרקע מן החמורים בארץ , אם לא החמור ביניהם, באופן שקיים חשש ממשי לסיכון סביבתי ובריאותי, כל זאת מבלי שעמדה לנגד עיניהם התשתית הנדרשת לאישורה של התכנית".

אי לכך, דורשים ראשי העיריות רמת השרון והרצליה מבית המשפט לבטל את החלטת ועדת המשנה ולקבוע כי בטרם אישורה של התכנית ייעשה סקר קרקע ביחס למתחם כולו.

אבי גרובר, ראש עיריית רמת השרון: "החלטת המדינה לקידום התכנית בטרם התגלתה תמונת המצב המלאה של הזיהום, הינה שערורייתית, ונותנת לשיקולים נדל"ניים לגבור על טובת התושבים. מה עוד שאין כלל הצדקה לפיתוח דווקא באזור זה, שכן בימים אלו מקודמות תכניות להקמת אלפי יחידות דיור באזורים אחרים בשטחה של רמת השרון אשר יתנו מענה מלא לצורך ביחידות דיור".

משה פדלון, ראש עיריית הרצליה: "המדינה חוזרת על טעויות העבר. עד כה בשטחים המוגדרים מזוהמים, המדינה לא נתנה את הפתרונות הישימים לניקוי הקרקע. אין בכוונתנו לאפשר למדינה לברוח מאחריותה ומתפקידה להגן על בריאות הציבור".


"התכנית אסון סביבתי בריאותי"ובתוך כך, עמותת אחל"ה (איכות חיים לתושבי השרון), המורכבת מתושבי הרצליה, רמת השרון והוד השרון, הגישה אף היא, בתחילת השבוע, עתירה מנהלית לבית המשפט המחוזי בדרישה לבטל את החלטת ועדת הערר הארצית אשר החליטה לאשר את תכנית הבנייה בתעש השרון מבלי לדאוג תחילה לבריאות התושבים. אחל"ה הגישה את העתירה באמצעות עו"ד דני אברבנאל ועידן רגב ממשרד עורכי דין יגאל ארנון.

עיקרי העתירה: התכנית מקדמת נדל"ן על חשבון בריאות הציבור , פוגעת במאות אלפי התושבים בערים הסמוכות, כמו כן, התכנית תגרום לפקק ענק בשרון.

בעמותה טוענים כי, "מפעלי תעש השרון, בבעלות המדינה, היוו ומהווים מפגע אקולוגי ובריאותי קשה לתושבי הסביבה. במשך עשרות שנים הטמינו, בהתנהלות פושעת, פסולת קטלנית רעילה ומסרטנת בתוך קרקע. כיום פסולת זו כבר נמצאת גם במי התהום ובגזי הקרקע ועלולה גם להשתחרר לאוויר. למרות זאת התעקשה המדינה לתכנן את המתחם כאילו הוא ריק ונקי מכל זיהום ולא לערוך סקר קרקעות כולל למתחם. ידוע כי לא את כל סוגי הזיהומים ניתן לנקות באמצעים הטכנולוגיים העומדים לרשותנו כיום כך שייתכן מצב בו חלקים מהתכנית לא יוכלו להתבצע בפועל".

עוד טוענים בעמותה כי, תכנית המתאר מש/1 מתעלמת מאוכלוסיית הישובים הסובבת אותה ומפנה לה עורף כאילו לא הייתה. התכנית יוצרת, בעצם, מבחינת היקפה (לפחות 23,000 יחידות דיור ועוד שטחי תעסוקה) עיר חדשה, כאשר הערים סביבה משמשות לה חצר אחורית. התכנית מונעת בעיקר מהיבטים נדל"ניים ושיקולים שאינם לוקחים בחשבון את הציבור הקיים הכולל כ- 300,000 תושבים מסביב למתחם, לכן, לטענתם, התכנית היא רעה חולה לציבור בכל ההיבטים המרכזיים: זיהום כבד וסכנה לבריאות הציבור, תכנית תחבורה לקויה (לא נערכה אפילו בדיקת התכנות תחבורתית לתכנית) ואי שמירה על ערכי טבע ושטחים ירוקים. התכנית הרעה מעמידה את הציבור עם הגב לקיר ומחייבת מלחמה על הבריאות.

רוני רום- יו"ר אחל"ה: "זו תכנית מסוכנת שאינה מביאה בשורה או פתרון לפצצת הזיהום הסביבתית. אנו נמשיך ונאבק בכוחות הנדל"ן , נדרוש שוב- סקר קרקע קודם לתכנון, נאבק על שיתוף הציבור בתכנונה, על פתרונות תחבורתיים הולמים ועל שמירה מקסימאלית על השטחים הירוקים. התכנית הופקדה כבר לפני כארבע שנים ולפני שלושה חודשים התקבלה החלטת ועדת הערר שכופה על המדינה לשפר במקצת את ההתייחסות לזיהומים, אך לצערנו הרב, לא בצורה מספיקה. העמותה מתכוונת להמשיך במאבקה בכל דרך אפשרית ולכן הוגשה היום עתירה מנהלית לבית המשפט.

"אנו מצרים על כי משרדי הממשלה, מנהל התכנון ורמ"י בחרו לקדם את התכנית ולהתעמת אתנו בבתי המשפט במקום לקדם סקר כולל ומענה הולם שיגן בראש וראשונה על בריאות הציבור . לא ננוח ולא נשקוט עד כי נהיה סמוכים ובטוחים כי בריאת הציבור מוגנת ומטופלת בצורה מיטבית וכי לא ייווצר מצב בו ננשום גזי קרקע מורעלים ואבק המזהמים ללא ניקוי קרקע ראוי ויסודי כפי שמשתמע מתוך התכנית המקודמת בימים אלה. אחל"ה קוראת לציבור להצטרף להגנה על בריאותו".