Local בריאות
האגודה למלחמה בסרטן
צילום: ארכיון local

חכמים בשמש

בשבוע שבין ה- 12.6 עד ה-18.6 (כולל) תפתחנה ברחבי הארץ מאות מרפאות בסניפי קופות החולים לבדיקות עור חינם – במסגרת שבוע המודעות לסרטן העור שיזמה האגודה למלחמה בסרטן

האגודה למלחמה בסרטן מכריזה על פתיחת שבוע המודעות לסרטן העור וגילויו המוקדם. בשבוע שבין ה- 12.6 עד ה-18.6 (כולל) תפתחנה ברחבי הארץ מאות מרפאות בסניפי קופות החולים לבדיקות עור חינם – במסגרת שבוע המודעות לסרטן העור שיזמה האגודה למלחמה בסרטן

דו"ח חדש של רישום הסרטן הלאומי של משרד הבריאות, עם עדכוני תחלואה ותמותה לשנת 2014, שמציגה פרופ' ליטל קינן בוקר, סגנית מנהלת המרכז לבקרת מחלות במשרד הבריאות מעלה כי:

- 1580 ישראלים אובחנו עם מלנומה של העור ב-2014. 856 גברים ו-724 נשים - 95% מתוכם יהודים.
- מבין החולים המאובחנים 1,095 אובחנו עם גידול חודרני (כלומר גידול בשלב שכבר חדר את רקמת העור), ו-485 עם גידול ממוקד (כלומר גידול מקומי שהתגלה בשלב מוקדם מאד, לעתים קדם סרטני). חשוב לציין כי חלק מהמאובחנים שהתגלו בשלב החודרני, עדיין נמצאים בשלב של גילוי מוקדם, לפני שנוצרו גרורות, המאפשר שיעורי ריפוי גבוהים מאד.
- 14.2 מכל 100,000 גברים יהודים ו-10.6 מכל 100,000 נשים יהודיות, אובחנו ב-2014 עם מלנומה חודרנית של העור.
- גיל האבחנה הממוצע במלנומה חודרנית היה: 64.2 בקרב גברים ו-61.2 בקרב נשים (למחלה תקופת חביון כך שהתחלואה מתרחשת לאחר שנים) . רוב החולים מאובחנים בגיל 55 ומעלה.
- כשליש מהחולים (485) אובחנו בשלב המוקדם מאד. 6.1 ל-100,000 גברים יהודים ו-5.5 ל-100,000 נשים יהודיות – עליה מצטברת של פי 20 בגברים ופי 14 בנשים (בהשוואה לשיעורי האבחון במלנומה ממוקדת של העור בשנות ה-80, שעמד על 0.3 ו-0.4 ל-100,000 גברים ונשים בהתאמה). בקרב גברים בשנים האחרונות חלה יציבות ובקרב נשים עדיין נמשכת מגמת עליה מתונה.
- מגמות במלנומה בשלב החודרני: עד תחילת שנות ה-90 היו שיעורי התחלואה במגמת עליה מובהקת בגברים ובנשים יהודים. בשנת 1994, במקביל להתבססות והטמעת המסרים שמובילה האגודה למלחמה בסרטן להתנהגות חכמה בשמש, החל השינוי לבוא לידי ביטוי: בקרב גברים ירד קצב העלייה השנתי בשיעור המאובחנים מ-5.4% בשנים 1980-94 ל-0.9% בשנים 1994-2004. בקרב נשים התהפכה המגמה מקצב עליה שנתי בשיעור המאובחנים של 3.9% בשנים 1980-93 לקצב ירידה שנתי של 0.4%- בשנים 1993-2014. ב-1994 גם התהפכה מגמת התחלואה בין גברים לנשים: מאז שנה זו יותר גברים מנשים חולים במלנומה חודרנית של העור.
- מגמות במלנומה בשלב הממוקד: בשנים 1980-1994 שיעורי התחלואה במלנומה ממוקדת של העור היו דומים בין גברים לנשים. מאז סוף שנות ה-90 שיעורי התחלואה בגברים גבוהים יותר.
- מלנומה ומוצא: בקרב ילידי אירופה ואמריקה, שיעורי ההיארעות של מלנומה חודרנית הם הגבוהים ביותר ובקרב ילידי אסיה ואפריקה השיעורים הנמוכים ביותר. אולם בבחינת מוצא המאובחנים בשלב ממוקד, ילידי ישראל מובילים (7.7 ו-7.5 מקרים ל-100,000 גברים ונשים בהתאמה).
- שיעורי הישרדות במגמת עליה - בקרב המאובחנים בשנים 97-01 עמדו שיעורי ההישרדות על 83.1% בגברים ו-86.4% בנשים. בקרב המאובחנים בשנים 07-11 עמדו שיעורי ההישרדות היחסית ל-5 שנים, על 88.3% בגברים ו-90.6% בנשים. 196 ישראלים נפטרו ב-2014 ממלנומה, רובם מעל גיל 75.
- כ-6,600 מחלימים ממלנומה ממוקדת וחודרנית חיו בסוף 2014 בישראל.
- על פי ההשוואות הבינלאומיות המעודכנות ביותר, ישראל ירדה מצמרת המדינות המובילות בהיארעות מלנומה. בעוד ישראל הייתה בעבר במקום השלישי בעולם, אחרי אוסטרליה וניו-זילנד, כעת, על פי נתוני הסוכנות הבינלאומית לחקר הסרטן (IARC) לשנת 2012, ישראל מדורגת במקום ה-13 עבור גברים ובמקום ה-20 עבור נשים בהתייחס ל-20 המדינות עם השיעורים הגבוהים ביותר בעולם. שיעורי ההיארעות הגבוהים ביותר, הן עבור גברים והן עבור נשים, נותרו באוסטרליה ובניו זילנד.

מירי זיו, מנכ"ל האגודה למלחמה בסרטן: "הודות למאמצי ההסברה המתמשכים של האגודה למלחמה בסרטן להעלאת המודעות, רואים עלייה עקבית בשלב הגילוי המוקדם. בהתאם לכך, ויחד עם שיפור דרכי הטיפול, חלה עליה גם בשיעורי ההישרדות. בשבוע הקרוב יפעלו מאות תחנות בדיקה חינם ברחבי הארץ, בשיתוף כל קופות החולים. היו חכמים בשמש וקבעו תור לבדיקה. גילוי מוקדם מציל חיים".

מחקר חדש: קרם הגנה או שמשיות חוף? מה יגן עליכם טוב יותר מפני סרטן עור. האגודה למלחמה בסרטן מזכירה: חכם בשמש® - בכל יציאה לשמש יש להיעזר בכל אמצעי המיגון. מסמך חדש של ארגון הבריאות העולמי: למעלה מחצי מיליון מקרי סרטן העור בעולם קשורים בשימוש במיטות שיזוף. מסמך מיוחד: כל הטענות המטעות בנוגע למיטות שיזוף ומולן - העובדות המדעיות.

האגודה תקיים ב-28.6.17 יום עיון לחולים במלנומה ו-BCC, ולבני משפחותיהם.