Local העיר שלי
מפרצי חניה באמנון שחק
רחוב אמנון ליפקין שחק . תלונות על חניית אוטובוסים ומשאיות בשעות הלילה
צילום: אלן שיבר

'משאיות ואוטובוסים חונים בניגוד לחוק '

תושבים מרחוב אמנון ליפקין שחק בהרצליה טוענים כי בחודשים האחרונים הפך הרחוב למקום חניה לילית עבור משאיות ואוטובוסים

תושבים מרחוב אמנון ליפקין שחק (רחוב הנגב לשעבר), הנמצא בתפר של הרצליה עם רמת השרון, טוענים כי בחודשים האחרונים הפך הרחוב למקום חניה לילית עבור משאיות ואוטובוסים, דבר הפועל באיכות חייהם.

תושב הרחוב אמר השבוע ל"לוקאל": "אוטובוסים ומשאיות חונים בניגוד לחוק, תופסים מקומות חניה של רכבים פרטיים של התושבים ומרעישים לפנות בוקר את האזור בחימום האוטובוסים לקראת יציאה. לא יתכן שבכל העיר מופיעים שלטים האוסרים חנייה לרכבים מעל 4 טון וברחוב שלנו, שהוא קצה העיר, לא תהיה אכיפה בנושא".

לדבריו, העירייה אינה אוכפת את התלונות: "בכל פעם המוקדנים מקבלים את התלונה ומודיעים שישלחו פקח, אך בפועל לא קורה דבר. התכתבנו בנושא אף עם המחלקה הממונה בעירייה שהודיעו לנו שפקחים נשלחים למקום כל ערב, אך דבר זה כנראה איננו מדויק".

מהעירייה נמסר: "האכיפה מתבצעת במקום באופן שוטף ואינטנסיבי. בחודשיים האחרונים נרשמו לא מעט דו"חות חניה לאוטובוסים. אנו חוזרים ומבקשים מתושבים הנתקלים במפגע לפנות למוקד העירוני בטלפון 106 ואנו נגיע למקום על מנת לתת מענה מיידי".sharony@local.co.il