Local נדלן
אמיר בוקס
אמיר בוקס
צילום: פרטי

חוק ריבוי דירות (או בשמו המוכר יותר חוק הדירה השלישית) לאן?

חוק מסוי דירה שלישית קובע כי עד סוף יוני חייב כל מי שמחזיק בזכויות ליותר מ-2.5 דירות לדווח על כך למס הכנסה. התאריך, שכבר נדחה מספר פעמים, צפוי להידחות שוב בגלל עתירה שהוגשה לבג"צ

חוק מסוי דירה שלישית קובע כי כל מי שמחזיק בזכויות ליותר מ-2.5 דירות חייב עד סוף החודש הנוכחי (יוני 2017 ) בדיווח לרשות המסים.

תאריך זה כבר נדחה פעמים ממארס שנה זו ועתיד להידחות פעם נוספת. זאת בשל העתירה לבג"צ שהוגשה ע"י משרד עורכי דין יועז-ברקת , ומעמידה את קיום החוק בסימן שאלה.

החוק קובע כי יוטל מס בשיעור 1% משווי הדירה ועד לסכום של 18,000 שקל בשנה (על כל דירה מהשלישית ומעלה ). הדירות עליהם יוטל המס הם בעלי הערך הכספי הנמוך ביותר של בעליהן.

החוק בא לעודד גם מכירת דירות של משקיעים בעלי שלוש דירות ומעלה. אלו שימהרו למוכרן עד לחודש אוקטובר. מכירה כזו תוכל ליהנות ממענק עד לסכום של 85,000 שקל שיקוזזו ממס שבח שחל על המוכר בזמן המכירה.

עד היום יותר מ-500 דירות נמכרו בשטה זו. זאת כאשר אותם מוכרים אינם יודעים מה יעלה בגורל המענק המובטח במידה והחוק לא יאושר בצורתו הנוכחית.

זאת במיוחד כאשר מנהל רשות המסים התבטא לגבי המענק הזה "אנחנו נצטרך לבחון את הנושא ואני מאמין שנמצא דרך לכך".

ככל שתהליך ההכרעה בנוגע לחוק יתמשך כך יותר משקיעים בעלי ריבוי דירות ישהו את החלטתם בנוגע לכדאיות המכירה.

כן, כולם עדיין מבולבלים ובצדק.

מאת: אמיר בוקס, Century 21 כפר סבא