Local צרכנות מקומית
בהירה
בהירה קורן
צילום: פרטי

מה אומרים לנו השם ותאריך הלידה לפי הנומרולוגיה הקבלית?

פרוש המילה נומרולוגיה הוא תורת המספרים.
תורה העוסקת בחקר המשמעות המיסטית של המספרים וצירופי המקרים המרכיבים את שמו של האדם ותאריך לידתו.
מקור הידע שנצבר, מגיע מכתביהם של הוגי דעות ופילוסופים כמו פיתגורס, אפלטון וקופרניקוס, אשר השתמשו במספרים ומשמעותם על מנת להסביר תופעות בעולם ובמתרחש בו.

רוב הידע על תורת המספרים נמצא בקבלה, והמספרים הם סמלים המייצגים ערכים ומאפיינים שונים באדם וביקום.

התוודעתי מעט לעולם זה, בפגישתי עם בהירה קורן, אשה מיוחדת במינה, קורנת וחכמה אשר בעקבות משבר גירושין שעברה, נולד אצלה הצורך לחקור ולהבין את שורש הבעיה בזוגיות שלה. במשך שנים בהירה למדה, העמיקה ורכשה כלים טיפוליים שונים, עד שהגיעה לעולם הנומרולוגיה...
דרך הנומרולוגיה הגיעה בהירה לתובנות לגבי הבחירות שעשתה בחייה, והצליחה לגלות מה הייעוד שלה בחיים וזה טיפול והעברת מסרים.

היום היא מבינה שהמכשולים שעברה בדרך, הם אלה שעזרו לה להגיע למקום הזה.
כולנו הגענו לעולם עם ייעוד בחיים את משרת את החברה. והנומרולוגיה מאפשרת לנו לזהות מהו.
שמו של האדם מספר על תכונותיו וכישוריו המקדמים אותו לקראת היעד. כמובן שישנה השפעה מהסביבה החברתית וההורית בה הוא חי, לבחירות שיעשה בדרך, לעיתוי, וכיצד ינצל את הפוטנציאל הטמון בו.
גם לגבי זוגיות אפשר להעזר בנומרולוגיה, ולזהות פוטנציאל להתאמה, אך כמובן שהזוגיות תעמוד במבחן המשיכה והכימיה ההדדית הנוצרת בין השניים, בעיתוי, ובדרך בה יבחרו.
גם בעולם העיסקי, בעניין שותפויות, כמו בזוגיות, חשובה ההתאמה המתבטאת בתאריך לידה. ניתן לזהות מראש את התרומה של כל צד בשותפות, אם קיים פוטנציאל להצלחה, האם הטיימינג מתאים או שכדאי לדחות את הקמת העסק למועד אחר...

לגבי בחירת שם לתינוק שנולד, לפי הנומרולוגיה הקבלית, היולדת היא זו שבוחרת. הנומרולוגיה תתמוך בשם המחזק את תכונות הילוד המתבטאות בתאריך הלידה.
במקרה של תאומים, השונות תתבטא בתכונות הבאות לידי ביטוי בשם שנבחר.
כפי שניתן להבין מדובר בעולם רחב אשר אם רק נעזר בו, נוכל לממש את עצמינו טוב יותר ולהגיע למיצוי והנאה בחיים.

אתם מוזמנים לפגישה וייעוץ אישי אצל בהירה קורן, ולגלות...
052-8810377