Local העיר שלי
גן ילדים
בחירות לוועד הורי הגנים (תמונה להמחשה)
צילום: clipart

בראשון: הבחירות לוועד הורי גני הילדים בהרצליה

שבעה מועמדים יתמודדו על חמישה מקומות לוועד הנבחר

ביום ראשון הקרוב יתקיימו הבחירות לוועד הורי גני הילדים ברהצליה, כאשר שבעה מועמדים יתמודדו על חמישה מקומות לוועד הנבחר.

המועמדים הם: הילה לפבר - גן יובל, אסף שוחמי - גן התאנה, עדי שאולי - גן אגוז, גל עמי-עד נוסל - גן אלומות, ניבה עומר בז'ז'ינסקי - גן כפיר, מור רמלר בנדורי - גן זית, מורן פלח יעקובי - גן שיזף.
ארבעה מועמדים הם נציגי הועד הנוכחי ושלושה הם מועמדים חדשים. זכות הבחירה ניתנת ל-135 נציגי ועדי הגנים, מתוכם 17 נציגי גני החינוך המיוחד.

ביום הבחירות יאומת כל נציג מול ספר הבוחרים ויקבל פתק הצבעה, כאשר כל נציג בוחר עד 3 מועמדים, והחמישה עם כמות ההצבעות הגבוהה ביותר ייבחרו.

נציגות הגנים החליטה כי לא יבחר יו"ר וכי החמישה שיבחרו יחליטו האם הם חוזרים לעמותה, ממנה פרשו כמחצית מחבריה, או שהם נשארים גוף עצמאי בפורום הגנים והיסודיים.

יש לציין כי שבעת המתמודדים התחייבו לא להתמודד בבחירות המוניציפליות שיתקיימו בעוד כשנה. אם יחליטו להתמודד חברותם בועד הורי הגנים תבוטל מיידית.

זיו עומר, חבר הועד הנוכחי, אמר השבוע: "השבעה הם נבחרת נפלאה של מתנדבים אשר המשותף לכולם הוא החשיבות הגבוהה אותה הם רואים לחינוך בעיר, רצונם העז לתרום לטובת ילדי העיר והוריהם, והדרך בה כולם מעוניינים לפעול - דרך של שיתוף פעולה ושקיפות".