Local פוליטיקה מקומית
יוסי קוממי
יוסי קוממי. רואה בתפקיד שליחות
צילום: שרון יונתן

הכר את החבר

"לוקאל" ממשיך בסדרת הכתבות להיכרות עם חברי המועצה בהרצליה, והשבוע: יוסי קוממי, (בן 68, נשוי, אב לשלושה וסב לשישה נכדים), יו"ר הנהלת סניף הליכוד בהרצליה


יוסי, מדוע רצית לכהן כחבר מועצה?

"אני רואה בתפקיד שליחות, לתרום מזמני וניסיוני עם משרדי הממשלה השונים בכדי להיות נציג ציבור, תושבי השכונות בפרט ותושבי העיר בכלל".

אלו תפקידים אתה ממלא?

"אני מכהן כיו"ר תאגיד הקבורה העירוני, יו"ר ועדת שיפור פני השכונות, יו"ר ועדת בטחון, חבר ועדת הנהלת העיר, חבר ועדת כספים, דירקטור בוועדה למתנ"סים, דירקטור בבריכת נורדאו".

מהם הדברים העיקריים שקידמת כחבר מועצה?

"הכנת תכנית אסטרטגית ועסקית לשינוי מהותי בבית העלמין, לפיה החל מעוד שנה יהיה ניתן להיקבר בקבורת שדה ולא רק בקומות, כפי שהיה עד כה, דבר שרוב הציבור החילוני, המסורתי והדתי נזקק לו. שרות עזרה לאבלים – מתן סל סיוע וליווי עירוני בציוד כגון אוהל, כסאות, שולחנות וחבילת מזון להיערכות. חיוב התקנת מזגנים לשומרים ומאבטחים בבתי הספר. סיוע לתושבי השכונות והעיר בהתמודדות מול הליכים ביורוקרטיים עירוניים".

מה דעתך על מועצת העיר של הרצליה?

"כיאה לדמוקרטיה, מועצת העיר מייצגת את מגוון האוכלוסיות בעיר".

מהם שלושת הדברים הכי טובים בעיר ושלושת הנושאים הטעונים שיפור?

"הדברים הכי טובים בעיר: חופי הים, פארק הרצליה, מעורבות התושבים הנפלאים בעשייה העירונית. הדברים הטעונים שיפור: הניקיון ברחובות, חוסר בתקציבים לשיפור פני השכונות בתשתיות ובניראות, מדיניות מינהל ההנדסה והבנייה הלא מידתית בעיר".

האם תתמודד בבחירות הבאות למועצה ואם כן במסגרת איזו סיעה?

"בוודאי שאתמודד בבחירות הבאות. במסגרת סיעת הליכוד".