Local העיר שלי
מחאה נגד אכילת בשר נוב 2017
פעילי "החזית לשחרור בעלי החיים" צועדים
צילום: מיכאל שכטר

פעילי "החזית לשחרור בעלי החיים", צעדו בהרצליה

הפעילים צעדו ברחוב סוקולוב במחאה שקטה כשהם נושאים שלטים עם מסרים שמעודדים טבעונות וכבוד לבעלי החיים

ביום שישי האחרון (11.11.17) הגיעו פעילי "החזית לשחרור בעלי חיים", אל רחוב סוקולוב בהרצליה למחאת "שתיקה רועמת" שבה הם צעדו בשתיקה עם שלטים ועליהם מסרים שמעודדים טבעונות וכבוד לבעלי החיים.

מטרת המחאה, אותה מבצעים הפעילים בכל רחבי הארץ, היא לחשוף את הציבור לסבלם הקשה של בעלי החיים בתעשיית המזון מהחי. לתפישת הפעילים, רוב הציבור לא מודע לפרקטיקות הקשות שנהוגות במשקי החי בישראל, בהם גריסת אפרוחים זכרים בני יומם בתעשיית הביצים, הפרדת העגל מאימו מיד לאחר ההמלטה בתעשיית החלב, וכמובן הצער הגדול שעוברים בעלי החיים בבתי המטבחיים בארץ.

לדברי הפעילים, האנשים ברחוב שאלו המון שאלות, התעניינו וקיבלו פלאיירים עם הסברים על תעשיות החי בישראל. "אנחנו כאן בשביל להשמיע את קולם של בעלי החיים האומללים האלה, וכולי תקווה שהם ויתר הציבור בישראל ובכלל יתקדמו לטבעונות ויצטרפו למעגל החמלה. בשבילנו, בשביל עולם טוב יותר לילדים ולנכדים שלנו וכמובן, בשביל בעלי החיים".