Local נדלן
יהודה הרציג
יהודה הרציג, השוכרים ירוויחו
צילום: יח"צ

חוק דירה שלישית בדרך להיעלם?

לאור הצהרת שר האוצר משה כחלון שאמר "נמשיך להיאבק אך לא נפיל את הממשלה בגללו", אומרים המומחים שמי שירוויח מדחיית מס דירה שלישית על ידי בג"צ יהיו בראש וראשונה שוכרי הדירות

האם חוק דירה שלישית בדרך להיעלם? שר האוצר משה כחלון, אמר השבוע בהתייחס לחוק כי, "נמשיך להיאבק אך לא נפיל את הממשלה בגללו".

בתגובה לדברים אומר יהודה הרציג "הרציג נדל"ן", יזם ומומחה להתחדשות עירונית: "הבעיה הייתה ונותרה. כחלון הביא בשנה האחרונה את גל מקבלי ההחלטות להתעסק ב'אור שמתחת לפנס' ולא בבעיה עצמה: היעדר דירות בשוק ובמיוחד באזורים המשוועים להתחדשות עירונית, הן במרכז והן בפריפריה. 'עניי עירך קודמים' ומי שירוויח מדחיית מס דירה שלישית על ידי בג"צ יהיו בראש וראשונה שוכרי הדירות, זאת משום שביטול המס יעצור את עליית מחירי השכירות שבעלי הדירות תכננו להעלות כפיצוי על תשלום המס. בכך מדובר בצדק לא רק כלכלי כי אם גם חברתי מהמעלה הראשונה! ההתעסקות המוגזמת במס דירה שלישית, הגיע דרכה להיעלם".

לדברי הרציג, האוצר כבר "בנה" על גבייה של כ-900 מיליון שקל ממס הדירה השלישית ודחייה שלו ל-2019 תיצור בור תקציבי שלא בטוח שהאוצר יוכל להסכים לו. החוק כבר השיג את שלו בהרחקת המשקיעים מהשוק והביא לקיפאון בדיור.

ארז כהן, שמאי מקרקעין ומשפטן, מתייחס אף הוא לדברי השר כחלון ואומר: "במידה והצעה זו הייתה מועלית לפני שנה וחצי, לפני שעלה בכלל נושא מס דירה שלישית, הייתי תומך בה, זאת מכיוון שהיא מתנה את המס בכך שערך שלוש הדירות יהיה יותר מחמישה מיליון שקלים ויותר מ-7.5 מיליון, זאת במידה ולבעלים אין חסכון פנסיוני. כמו כן יש הגיון ברעיון ליישם חוק זה החל מ-2019. אין ספק שמגבלות אלה יצמצמו למינימום את הפגיעה באוכלוסיית הפנסיונרים. אלא מאי? עצם העלאת החוק כבר פגעה קשות בשוק והרחיקה ממנו את רוב המשקיעים הפוטנציאלים".

כהן הוסיף ואמר כי "לצד ה'מרוויחים' מהצעה זו, ובעיקר מעמד הביניים שרכש דירות בעיקר למטרת תשואה לקראת הפנסיה, עדיין נשאלת השאלה אם יהיה זה חכם ונכון להרחיק את המשקיעים הכבדים מהשוק. הבעיה העיקרית איננה בכך שאותם משקיעים כבדים יוכלו או לא יוכלו לעמוד בנטל המס. הבעיה תהיה בכך שכפל המס, גם מס על השכרת דירות בשיעור עשרה אחוזים, גם מס רכישה בשיעור שמונה אחוזים וגם מס על דירה שלישית ומעלה, כל אלה לא יצטיירו טוב בעידן של שוק חופשי פתוח וגלובליזציה ויש לתת על כך את הדעת".