Local פוליטיקה מקומית
אלעד צדיקוב
אלעד צדיקוב. הכח הוא באחדות
צילום: אלן שיבר

הכר את החבר

סדרת הכתבות להיכרות עם חברי המועצה בהרצליה נמשכת עם אלעד צדיקוב (בן 39, עצמאי, נשוי ואב לילדים), יו"ר סיעת גשר

אלעד, מדוע רצית לכהן כחבר מועצה?


"עד לפני 4 שנים הייתה מדיניות עירונית מובהקת של קיפוח הזהות היהודית, אפליית הציבור המסורתי והדתי ומדיניות לחנוק כל סממן תורני בעיר. עם צמיחת הדור הצעיר בעיר המקורב לזהותו היהודית - חובת השינוי הפכה למשימה ציבורית ואישית ממעלה ראשונה".

אלו תפקידים אתה ממלא?


"מחזיק תיק תרבות יהודית, חבר בועדות: התמיכות, מליאת תכנון עיר, מכרזים, כספים, תאגיד בית עלמין, ביטחון".

מהם הדברים העיקריים שקידמת כחבר מועצה?


"הקמת המחלקה לתרבות יהודית שעושה עבודה מדהימה ביחד עם צוות נפלא בהובלה יזמית של הרב ידידיה היבה שאחראי בעשור האחרון למהפכה אדירה בתחום חינוך הנוער בעיר. פתיחת גנים תורניים נוספים, קייטנות קיץ מוזלות, הוספת תכנים מדעיים ותרבותיים בגנים התורניים, חוגי שחייה בוולפסון, שותפות בהקמת ביה"ס הימי אחיה בשת"פ עם חיל הים, תיקון עיוותי תמיכות, קידום תעסוקתי, פתיחת מושב חברתי בכנס הרצליה ,קידום החוף הנפרד, קידום קליטה ועזרה לעולי צרפת, פעילות לשמירת הסטטוס קוו במרחב הציבורי, הסעות למוסדות לימוד חוץ עירוניות, הובלת סעיף תמיכה והגדלה עירונית של סלי המזון, חוגי העשרה לציבור תורני, פתיחת מועדוני נוער".

מהם שלושת הדברים הכי טובים בעיר ושלושת הנושאים הטעונים שיפור?


'הדברים הטובים: תנופת פיתוח עסקית, מסחרית ותעבורתית במרכז העיר, יחס הוגן לציבור הדתי ולנושאי זהות יהודית, מינוי אנשי מקצוע מהטובים שישנם במשרות המפתח המוניציפאליות, בדגש על מנכ"ל, מנהלי אגפים ויועצים. נושאים טעוני שיפור: אי שוויון מובהק בהשקעה הממוצעת לתלמיד מערכת החינוך הדתי-חרדי מול תלמיד החינוך הכללי. דיספרופורציה שגורמת לזליגת ילדי חינוך תורני מחוץ לעיר, כרסום מתמיד בסטאטוס קוו - חוסר הבנה בערך שמירת יום המנוחה במרחב הציבורי מהזווית הסוציאלית חברתית, ותקצוב תוכן זר המנוגד לערכי המשפחה היהודית במערכות החינוך, קליטה לא מספיק תומכת ומלווה של עולי צרפת בעיר".

האם תתמודד בבחירות הבאות למועצה ואם כן במסגרת איזו סיעה?


"בע"ה ודאי. הקונסטלציה הפוליטית בבנייה. ישנה הבנה מערכתית שנכון ביותר לציבור הדתי חרדי בעיר לממש את כוחו באחדות".

ספר לנו משהו שאנחנו לא יודעים עלייך.


"אחד האירועים המעצבים והמשמעותיים בחיי היה הזכות לייצג את עיריית הרצליה במסע לפולין לפני שנתיים. מסע מעצב ואבן דרך משמעותית ביותר".