Local חדשות
דוכן מחאה תוכניות בנייה שדרות חן הרצליה דצמבר 2017
דוכן ההחתמה בשדרות ח"ן. המאבק נמשך
צילום: פרטי

מתחדש המאבק נגד הגדלת הבנייה בהרצליה

חברי מטה המאבק לבינוי שפוי "הרצליה איכות חיים" החתימו עוברים ושבים על עצומה שבה דורשים הגבלת בנייה למקסימום 10 קומות, הקמת תשתיות בפועל כתנאי לבנייה, הגבלת תוספת תושבים עד 2030 ללא יותר מ-50% מאוכלוסיית העיר הנוכחית ועוד

מתחדש המאבק נגד הגדלת הבנייה בהרצליה. מטה המאבק לבינוי שפוי "הרצליה איכות חיים", תנועת תושבים א-פוליטית שחרתה על דגלה בינוי שפוי, אחראי ומידתי בהרצליה תוך שמירת איכות חיי תושבי העיר, חידשה ביום שישי שעבר את המאבק בעירייה כשהקימה דוכן החתמה בשדות ח"ן.

כזכור, מטה המאבק פנה לאחרונה לראש העירייה, משה פדלון, בדרישה לסיים את תוכנית המתאר ולהציגה בפני התושבים טרם הבחירות המקומיות ולא יאוחר מסוף יוני 2018 תוך קיום הליך שיתוף ציבור יסודי. כמו כן, דורש מטה המאבק מראש העירייה לעמוד בהתחייבותו ובהחלטת הוועדה המקומית, להתנגד להעברת תכניות בנייה לסמכות הותמ"ל, לדרוש החזרת כל תוכנית שכבר הועברה ולפעול בכל דרך אפשרית למימוש החלטת הוועדה כולל פנייה לערכאות משפטיות.

במטה המאבק טוענים כי ראש העירייה ענה בתשובה לאקונית ואינה מחייבת שבא סירב להתחייב להציג תוכנית מתאר חדשה ושפויה, אחראית ומידתית טרם הבחירות, ובעקבות כך הוחלט להרחיב את המאבק הציבורי שיכלול: עצומה המונית, חידוש משמרות המחאה במרכזי העיר ומול ביתו של ראש העירייה, וכן ארגון פעילויות נוספות להבאת הנושא לידיעת כלל התושבים והגברת המודעות לעקרונות הבינוי השפוי.

"תושבי הרצליה לא מוכנים שבעירם תעשנה הטעויות הבלתי הפיכות שנעשו בערים אחרות כמו ראש העין, אופקים ובפתח תקווה", אומרים במטה המאבק ומציינים כי ביום שישי שעבר הצטרפו מאות תושבים לעצומה ששאר דרישותיה הן: הגבלת בנייה למקסימום 10 קומות, תוך שמירה על צביון השכונות, הקמת תשתיות בפועל כתנאי לבנייה - תחבורה, חינוך, גנים ופארקים ועוד, הגבלת תוספת תושבים עד 2030 ללא יותר מ-50% מאוכלוסיית העיר הנוכחית.