Local העיר שלי
הליך שיתוף ציבור, הרצאה ראשונה, פדלון
ראש העירייה משה פדלון באירוע שיתוף הציבור
צילום: פרטי

החל שיתוף הציבור לקראת תכנון תוכנית המתאר העדכנית של הרצליה

ההרצאה הראשונה נערכה בתחילת השבוע ב"היכל בעיר". מי שפחות מתרשמים מהכותרת "שיתוף ציבור" הם נציגי מטה המאבק לבינוי שפוי - "הרצליה איכות חיים" שיש להם השגות על ההליך

ביום שני (1.1.18) נורתה יריית הפתיחה להליך שיתוף הציבור להכנת תוכנית המתאר העירונית של הרצליה. לאולם "היכל בעיר" הגיעו כ-200 תושבים כדי להאזין להרצאתו של ניצן הורוביץ "איך עושים עיר טובה". לפני תחילת ההרצאה הבטיח ראש העירייה כי הליך שיתוף הציבור יעשה בשקיפות מירבית.

פדלון אמר לקהל הנוכחים באולם: "אנו עומדים בפתחה של תקופה חדשה בקשר לעתידה התכנוני של הרצליה. תכנון העיר עד לשנת 2030 יעשה בתהליך מעמיק, יסודי ומקיף שיאפשר לכל אחד ואחת להיות חלק ממנו. לשמחתי הרבה, העמדה שלי ביחס לחשיבות שיתוף הציבור בתהליכי התכנון מבחינת הסוגיות השונות שעל הפרק התקבלה במלואה במוסדות התכנון של המדינה על ידי ועדת המשנה להתנגדויות של הועדה המחוזית בת"א. התחייבתי בעבר ואני מתחייב גם היום. תכנון העיר התבצע בשקיפות במידתיות ובאחראיות. לכולנו ברורה שמירה צביונה של הרצליה, צמיחתה הכלכלית ושמירת צביונה בירוק, הפארקים, החופים והשטחים הפתוחים. אני בטוח שנצליח להגיע לתכנית התואמת לרצונות התושבים וצרכיהם. זוהי יריית הפתיחה לתהליך מרתק בו אתם תושבי העיר תשתתפו באופן פעיל בהליכי תכנון תכנית המתאר. אנו נגיע לכל שכונה ושכונה כדי לשמוע את דעתכם ונקפיד על שקיפות מירבית לכל אורך הדרך. אני מתחייב לקדם את התכנית באורח שקוף ואחראי ותוך אמון משותף. מפציר בתושבים להגיע למפגשים בשכונות ולהשמיע את דעתם".

פדלון ונציגת חברת "קשר קהילה" המלווה את העירייה בהליך שיתוף הציבור הסבירו כי ההליך יכלול ארבעה שלבים: בשלב הראשון יתקיימו במהלך החודשים ינואר ופברואר 5 הרצאות וסיורים, בשלב השני, שימשך מחודש מרץ ועד חודש מאי, יתקיימו מפגשי שולחנות עגולים ברחבי העיר. בשלב השלישי ישב צוות מומחים, שיכלול נציגים מהועדה המקומית, הועדה המחוזית וצוות מתכננים כדי לעמול על מספר חלופות של תכנית מתאר שיוצגו לציבור. בשלב הרביעי והאחרון תיבחר תכנית המתאר של הרצליה והיא תוצג לתושבים.

הרצליה איכות חיים: זה לא שיתוף ציבורמי שפחות מתרשמים מהכותרת "שיתוף ציבור" הם נציגי מטה המאבק לבינוי שפוי - "הרצליה איכות חיים" שפנו למחרת האירוע לפדלון ושטחו את טענותיהם: "השתתפנו בהרצאתו של ניצן הורביץ שפתחה לדבריך את הליך שיתוף הציבור בתהליך התכנון מחדש של תכנית המתאר. שמענו אותך מצהיר על כוונתך להביא לשיתוף התושבים בתכנון עתידה של העיר ושמענו את נציגת החברה שנבחרה ללוות את התהליך הזה, שחשוב להם מאד לשמוע את רצון התושבים. אנו מודים על הכוונות הטובות אך לצערנו הליך שיתוף הציבור החל היום בחוסר שיתוף ברור שמעלה אצלנו תושבי העיר, חשש כבד שההצהרות שניתנו לא יקוימו באופן מלא ומקצועי במקרה הטוב, או אין כוונה אמיתית למלא אותן במקרה הגרוע".

מובילי המאבק מוסיפים: "כלל ראשון בחשיבות הליך שיתוף ציבור הוא שיתוף נציגי התושבים ואנשי מקצוע שאינם אנשי הרשות או נבחרי הציבור בתכנון המתווה של הליך השיתוף עצמו וזאת כשותפים מלאים לצוות היגוי מיוחד שמוקם לניהול הליך שיתוף ציבור. לצערנו צוות כזה לא הוקם בהרצליה ומתווה הליך הציבור הוצג כדבר מוגמר שכבר הוחלט עליו, הן בנושא התוכן והן בנושא לוחות הזמנים. אנו קוראים לך לתקן זאת לאלתר ולהקים את ועדת ההיגוי המשותפת באופן מיידי ולדון בה מחדש בכל פרטי המתווה של הליך שיתוף הציבור. רק הקמת ועדת היגוי כזאת מיידית ודיון משותף עם התושבים על המתווה יוכיח כי אכן עיריית הרצליה בראשותך משנה את דרכה ומתכוונת באמת לשתף את הציבור בתכנון עתיד העיר כפי שהתחייבת גם בפני הוועדה המחוזית בספטמבר. מטה המאבק לבינוי שפוי – "הרצליה איכות חיים" דורש להיות שותף מלא בצוות ההיגוי להליך זה".