Local פוליטיקה מקומית
יהונתן יסעור ינואר 2018
יהונתן יסעור. גאה לשרת את הציבור
צילום: פרטי

הכר את החברה

סדרת הכתבות להיכרות עם חברי המועצה נמשכת עם יהונתן יסעור (לשעבר מ"מ וסגן ראש העירייה, פעיל בעמותת "נגישות ישראל"), המכהן מטעם סיעת הרצליה שלנו - מרצ

יהונתן, מדוע רצית לכהן כחבר מועצה?

"אני משרת את הציבור בהרצליה למעלה מ- 20 שנה כנבחר ציבור במועצת העיר".

אלו תפקידים אתה ממלא?

"אני יו"ר דירקטוריון "חברת מוסדות", המפעילה את המתנ"סים בשכונות יד התשעה ונווה ישראל. אני משמש יו"ר ועדת הנגישות העירונית כבר למעלה מ- 20 שנים. כמו כן, מתוקף תפקידי כיו"ר דירקטוריון המתנ"סים בנוה ישראל ויד התשעה אני משמש כחבר בדירקטוריון תאגיד המתנ"סים העירוני אשר הוקם לפני כשנה".

מהם הדברים העיקריים שקידמת כחבר מועצה?

"קידמתי מאד את נושא הנגישות, כבר למעלה מ- 20 שנה, הן בהנגשת המרחב הציבורי ומבני הציבור בעיר והן בהנגשת השירות למען שוויון הזדמנויות לאנשים עם מוגבלות. כמו כן, המתנ"סים בהנהלתי משרתים ציבור רחב ומגוון של תושבי השכונות והעיר מתוך תפיסה קהילתית ונגישות וזמינות כלכלית לכל לקוח ולקוח המגיע למתנ"ס, תוך איתנות פיננסית של המתנ"סים, למרות צימצום התמיכה העירונית".

?

"הדבר הכי טוב בהרצליה הוא מעורבות התושבים שאכפת להם כיצד תראה העיר בשנים הבאות, ואשר יצאו למאבק על שימור אופיה כעיר שכיף לחיות בה והצליחו לגרום לעצירתה את תכנית המתאר ולחישוב מסלול מחדש של מקדמי התכנית, והפעם בשקיפות ובשיתוף הציבור.
"הדבר השני הוא פארק הרצליה עם הספורטק המדהים הצמוד אליו, המהווים מוקד משיכה לפעילות הפנאי והספורט כבר עשור שני לרווחת תושבי העיר. אני גאה שזכיתי להיות ממובילי הקמת הספורטק והפארק. השלישי הוא בית העלמין העירוני ששינה את מוסכמות ניהול הקבורה בעיר. הדברים הטעונים שיפור הם מערכת החינוך בעיר והשקיפות בהתנהלות העירייה ופרנסיה".

האם תתמודד בבחירות הבאות למועצה ואם כן במסגרת איזו סיעה?

"טרם קיבלתי החלטה האם להתמודד".

ספר לנו משהו שאנו לא יודעים עליך

"אני אוהב טיולים בארץ ומטייל הרבה. אני חש גאווה על שזכיתי לשרת את הציבור בהרצליה 15 שנים שבהן שימשתי מ"מ וסגן ראש העירייה והרצליה הפכה לעיר מובילה באיכות החיים ובכל המדדים".