Local פוליטיקה מקומית
מחאה נגד פדלון 10.2.18
משמרת המחאה מול ביתו של ראש העירייה
צילום: פרטי

נמשכת המחאה נגד ראש עיריית הרצליה בנושא תוכנית המתאר

פעילי "הרצליה איכות חיים" קיימו משמרת מחאה מול ביתו של ראש העירייה בטענה ל"גרירת רגליים" של האחרון בהצגת תוכנית מתאר חדשה כפי שנדרש בחודש ספטמבר האחרון על ידי הוועדה המחוזית

נמשכת מחאה פעילי "הרצליה איכות חיים" נגד ראש העירייה משה פדלון. עשרות פעילי הקבוצה קיימו במוצ"ש משמרת מחאה מול ביתו של פדלון בעקבות מה שהם מכנים "גרירת הרגליים שלו בהצגת תוכנית מתאר חדשה כפי שנדרש עלי ידי הוועדה המחוזית בספט' 2017.

התושבים דורשים מראש העירייה לחשוף לאלתר את תוכנית המתאר החדשה או מספר חלופות כדי שהציבור יוכל לבחון אותן ולהחליט עליהן לפני הבחירות לראשות העירייה שיתקיימו ב-30 באוקטובר.

ב"הרצליה איכות חיים" אומרים כי: "הוועדה המחוזית איפשרה לעיריית הרצליה להציג תוכנית חלופית עד לאחר הבחירות אבל 5 חודשים לאחר ההחלטה, עיריית הרצליה גוררת רגליים, לא מקיימת את הוראות הוועדה המחוזית ומקיימת 'שיתוף ציבור' ארוך ולא רלוונטי, כדי לצאת ידי חובה מול הציבור ומול הוועדה המחוזית וכדי לעבור את הבחירות בשלום".

תושבת העיר אמרה בהפגנה: "5 חודשים לאחר שהוועדה המחוזית החליטה להחזיר את התוכנית ולא קרה כלום. עושים לנו ערבי בידור וקוראים לזה שיתוף ציבור. אנחנו רוצים לראות את התוכנית ולדעת מה קורה בעיר שלנו. לא רוצים שיהפכו אותנו לבטונדות". תושבת אחרת אמרה: "אנחנו מחכים כבר כמה חודשים שראש העירייה ישתף אותנו באלטרנטיבה לתוכנית המתאר שהוקפאה. אנחנו דורשים שיחשוף אותה לאלתר".

במקביל, שלחה קבוצת "הרצליה איכות חיים" מכתב לראש העירייה ולחברי הוועדה המקומית בו היא דורשת לחשוף את הדו"ח שהייתה אמורה לשלוח לוועדה המחוזית כבר לפני 3 חדשים, ובו אופן קידום ההליך לשינוי תוכנית המתאר על פי התבחינים שדרשה הועדה המחוזית.

מהקבוצה נמסר: "קבוצת "הרצליה איכות חיים" תמשיך לפעול בכל הכלים העומדים לרשותה, כולל מחאה ציבורית, גם מול ביתו של ראש העירייה בדרישה, כדי שתוכנית המתאר החדשה או החלופות שלה יוצגו בפני הציבור לאלתר".

מהעירייה נמסר: "תהליך שיתוף הציבור של עיריית הרצליה בתכנון תכנית המיתאר לעיר החל כבר לפני כחודשיים ונכנס לשלבו השני, כבר בתחילת מרץ, מועד בו תחל סידרת מפגשי "שולחנות עגולים" בכל השכונות בעיר ובהשתתפות כל התושבים שיהיו מעוניינים בכך. העירייה פועלת על פי לוח זמנים ומתווה שקבעו גורמי התכנון של המדינה ובהתאם להנחיותיהם ואישורם".