Local פוליטיקה מקומית
בניין עיריית הרצליה החדש
עיריית הרצליה, מי שיאני השכר?
צילום: שרון יונתן

מיהם שיאני השכר בעיריית הרצליה?

על פי נתוני דו"ח הממונה על השכר במשרד האוצר בעלת השכר הגבוה ביותר בעיריית הרצליה לשנת 2016 היא היועצת המשפטית של העירייה

ענת בהרב קרן, היועצת המשפטית של עיריית הרצליה, היא בעלת השכר הגבוה ביותר מבין עובדי העירייה בשנת 2016. כך עולה מדו"ח הממונה על השכר במשרד האוצר שפורסם השבוע. שכרה (ברוטו) של בהרב קרן עמד בשנה זו על 46,889 שקלים, כאשר אחריה בסדר יורד (השכר בברוטו): יוסי מורדוך, וטרינר העירייה - 44,149 שקלים, יהודה בן עזרא, מנכ"ל העירייה - 41,355 שקלים, חיים שגיא, מנהל אגף כח אדם - 41,005 שקלים, מייק סקה, מהנדס העיר - 39,265 שקלים, ירון הררי, מבקר העירייה - 38,191 שקלים, רופא וטרינרי - 37,431 שקלים, מציל ראשי - 36,839 שקלים, מנהל בית ספר תיכון - 35,220 שקלים, מנהל תחנת הצלה - 35,102 שקלים, מנהל תחנת הצלה - 34,016 שקלים, מנהל תחנת הצלה - 33,651 שקלים, מנהל אגף החינוך - 32,702 שקלים, מנהל בית ספר תיכון - 32,081 שקלים, מנהל יחידת מיחשוב - 31,490 שקלים, מנהל תחנת הצלה - 31,038 שקלים, סמנכ"ל תקשורת - 30,861 שקלים, מנהל אגף הפיקוח - 30,635 שקלים, מנהל מחלקת הספורט - 30,482 שקלים, מנהל מחלקת נכסים - 30,247 שקלים, דוברת העירייה - 29,676 שקלים, מנהל אגף שאיפ"ה - 28,974 שקלים, מנהל אגף תב"ל - 25,824 שקלים, מ"מ גזבר העירייה - 25,333 שקלים, עוזר לראש העירייה - 20,657 שקלים, מנהל איכות הסביבה - 17,979 שקלים.


שרון יונתן