Local העיר שלי
אלי צראף
אלי צראף. לקרב בין התושבים
צילום: פרטי

אלי צראף נבחר לוועדה המרכזת של “עמליה-קהילה פעילה בנווה עמל"

קהילת "עמליה" מורכבת מתושבי השכונה, המעוניינים לתרום מזמנם וממרצם ליצירת קהילה, לחיזוק הערכים סביבה ולפעולה משותפת לטובת שיפור איכות חייהם. בימים אלה נערכים בקהילה לאירוע "מכירה בחצר"

אלי צראף, יו״ר ועד שכונת נווה עמל בהרצליה לשעבר, נבחר לוועדה המרכזת של “עמליה-קהילה פעילה בנווה עמל" וימשיך לכהן גם כראש ועדת ״פני השכונה״, הפועלת לשיפור פני השכונה והתשתיות בשיתוף פעולה עם אגף שאיפ"ה ומתנדבים רבים מקרב תושבי השכונה.

קהילת "עמליה" נולדה לפני כחמש שנים בחסות מתנ"ס נווה עמל בתהליך שנקרא ״ממשפחה לקהילה״. הקבוצה מורכבת מתושבי השכונה, המעוניינים לתרום מזמנם וממרצם ליצירת קהילה, לחיזוק הערכים סביבה ולפעולה משותפת לטובת שיפור איכות חייהם. ראשי הקהילה גורסים כי מטרת הפעילות היא, לחזק את קהילת נווה עמל יחד עם המתנ"ס, בשיתוף בתי הספר, בני הנוער ובחסות העירייה.

אלי צראף אמר השבוע: "אנחנו מזהים בשכונה רצון לפעילויות המקרבות בין שכנים וצופים איך בהדרגה, משפיעות הפעילויות האלו, גם על עיצוב אופיה של הקהילה וגם על נראות השכונה. נווה עמל היא שכונה שמורכבת מכל גווני האוכלוסייה, והמטרה הראשונה שלנו היא לפתח שיח המזמין את כל התושבים להצטרף ולפעול יחד. כרגע אנחנו מתכוננים ל'מכירה בחצר' שהיא יוזמה ברוכה של תושבים הפותחים את בתיהם ומוכרים חפצים שהם לא צריכים. האירוע יתקיים בימים חמישי ושישי בשבוע הבא (22-23 לחודש) ברחבי השכונה וברחבת המתנ״ס״

נציגי "עמליה" ציינו השבוע לאחרונה התקיימה פגישה בעירייה בין נציגי "עמליה" לבין נציגי ועד השכונה והוחלט לקיים תהליך שיוביל לפעילות משותפת למען צרכי השכונה.


sharony@local.co.il