Local נדלן
מגדל קומות בהרצליה הדמיה
הדמיה של פרוייקט א.ליבנטל בסוקולוב-חן
צילום: ליבנטל/ יח"צ

ניתן היתר להקמת בניין בן 11.5 קומות במרכז הרצליה

חברת א.ליבנטל קיבלה מעיריית הרצליה היתר לביצוע פרויקט ברחוב סוקולוב פינת שדרות חן, בלב העיר הרצליה. החברה פועלת לקבלת היתר ל-4.5 קומות נוספות

חברת א.ליבנטל (ת"א: לבטל) העוסקת בייזום ובנייה בתחום הנדל"ן, והינה בשליטת עופר ארביב מודיעה כי קיבלה היתר בנייה מעיריית הרצליה לביצוע פרויקט ברחוב סוקולוב פינת שדרות חן, בלב העיר הרצליה.

בהתאם להיתר שניתן, תבנה החברה מגדל בן 11.5 קומות מעל מרכז מסחרי וקומת משרדים והיא מקדמת בקשה לשלב נוסף בפרויקט, במסגרתו יתווספו לבניין 4.5 קומות למגורים ובסה"כ 16 קומות מגורים הכוללות כ- 65 יח"ד. כיום בנוי במקום בניין ישן בן 2 קומות והנכס רשום בספרי החברה בשווי הוגן של כ- 4.7 מיליון שקלים.

עופר ארביב, יו"ר ומנכ"ל חברת א.ליבנטל: "בכוונתנו לקדם את בניית הפרויקט האטרקטיבי, החולש על השדרה המרכזית של הרצליה ונמצא במפגש הרחובות סוקולוב, שדרות חן ובן-גוריון. המגדל סמוך למספר רב של מסעדות ובתי קפה כמו גם חנויות מסחר, בנקים ושירותים עירוניים ונהנה מנגישות גבוהה לתחבורה ציבורית. שיווק הפרויקט יחל באופן מיידי ויציע מגוון יח"ד, בנות 3, 4, ו-5 חדרים וכן פנטהאוזים, ברמת בנייה וגימור גבוהות ואיכותיות. אנו מעריכים כי לצד הפוטנציאל הכלכלי הטמון בשיווק ומכירת הדירות, פוטנציאל לא מבוטל נוסף נובע מבניית השטח המסחרי והמשרדים בקומות הראשונות של המגדל."