Local העיר שלי
משאית תופסת מקום בעמל הרצליה
משאית כבדה תופסת חניות
צילום: פרטי

אוכפים את חניית המשאיות בנווה עמל

שיתוף פעולה של אגף אכיפה בעיריית הרצליה עם "עמליה- קהילה פעילה בנווה עמל" הביא לירידה במספר המשיאות הכבדות שחונות בשכונה בניגוד לחוק

"עמליה- קהילה פעילה בנווה עמל״ בשיתוף עם אגף אכיפה בעיריית הרצליה ביצעו מאמץ אכיפתי ממוקד נגד חניית המשאיות בשכונה.

לאחרונה, עלו תלונות רבות מתושבי השכונה לגבי חניית משאיות כבדות ברחבי השכונה, דבר המנוגד לחוק ומקשה עוד יותר על מצוקת החניה של התושבים.

שיתוף פעולה של אגף אכיפה בעיריית הרצליה עם "עמליה" – נציגות התושבים בשכונה, הביא למיגור התופעה, כפי שמספר אלמוג דרורי מנהל צוות פיקוח ואכיפה בשכונה: "לאחר הפנייה של 'עמליה' בנושא, ביצענו פגישה משותפת על מנת לבחון איך לטפל בתופעה. החלטנו כי ביצוע מהלך ממוקד, יביא למיגור התופעה. בחודשיים האחרונים, ביצענו סיורים ממוקדים והפקנו דוחות לבעלי משאיות כבדות ברחבי השכונה. ניתן להגיד כי התופעה נגמרה כמעט לחלוטין. קיימים כמובן חניונים ספציפיים המיועדים לבעלי משאיות כבדות ששם הם אמורים לחנות".

אלמוג מוסיף כי שיתוף הפעולה עם "עמליה", היה חיוני להצלחת התהליך והוא ממשיך להיות בקשר שוטף עמם לכלל סוגיות האכיפה בשכונה.