Local העיר שלי
המרכז הבינתחומי
צילום: פרטי

מערך המילואים הוא עמוד השדרה של הצבא

במרכז הבינתחומי קיימו ערב הוקרה לחיילי המילואים. במהלך הערב נשא דברים קצין מילואים ראשי שציין את פעילות המרכז למען צה"ל והמשרתים בו

ביום חמישי האחרון נערך במרכז הבינתחומי ערב הוקרה למשרתים במערך המילואים של צה"ל.

כחלק מהבעת ההערכה למשרתים בצה"ל המרכז הבינתחומי מכיר בשירות מילואים פעיל הנמשך תקופה משמעותית כשוות ערך לפעילות התנדבותית המזכה בנקודות זכות אקדמיות. כמו כן, מעניק הבינתחומי לסטודנטים המשרתים במילואים הקלות משמעותיות, הכוללות סיוע בהשלמת הלימודים, פטור מתשלומים שונים ועוד.

צעד נוסף לטובת המשרתים בצה"ל שעושה המרכז בא ליידי ביטוי בכך שהמרכז מאפשר מדי שנה קבלה ללימודים לתואר ראשון של המשרתים בקבע או בשירות כוחות הביטחון, אשר אינם עומדים בקריטריוני הקבלה הרגילים.

בערב ההוקרה השתתף ונשא דברים תא"ל יהושע (שוקי) בן ענת, קצין מילואים ראשי, שאמר לסטודנטים: "מערך המילואים הוא יצור מיוחד בחברה הישראלית, הוא עמוד השדרה של צה"ל, אשר לא יכול להכריע בלעדיו. צבא המילואים בחברה הוא מיעוט, הליבה הפעילה, אך הוא מיעוט קובע ובצה"ל מתחילים להבין זאת. אנחנו מוצאים עצמנו פעמים רבות פונים לארגונים אזרחיים ומבקשים מהם לממש אחריות כלפי חיילי המילואים, וכאן, במרכז הבינתחומי הרצליה, יש ארגון שלוקח על עצמו אחריות ומטפל בעתודה של ההשכלה, החינוך, המדע ועמוד השדרה של צה"ל. זה לא מובן מאליו ולכן מעורר התפעלות".

פרופ' אוריאל רייכמן, נשיא המרכז הבינתחומי הרצליה, ציין בדבריו כי "אנחנו נמצאים בתקופה קשה, בעיקר במובן המנהיגות הלאומית שלנו. מי שמביט על המערכת הפוליטית שלנו צריך להשפיל עיניו, שכן היא מונעת על ידי אמביציה אישית במקום שליחות. כשמביטים על המנהיגות הזאת, קשה לתת ולתרום, אך חייבים לזכור שמדינת ישראל קיימת לא בזכות הפוליטיקאים, אלא בזכות כמה מאות אלפי אנשים שמשרתים בקבע ובמילואים, המשלמים מסים, עובדים ויוצרים מקומות עבודה ושאכפת להם ממי שאין לו ונמצא במצוקה, ומי שערכי המדינה חשובים לו ונושאים את תחושת האחריות לקיומה של מדינת ישראל".