חדשות מקומיות

הרצליה: נדחתה ההצעה להקמת ועדה שתבחן את התקצוב השנתי למקומונים

[ הרצליה ]

את ההצעה העלה חבר המועצה יריב פישר שבנוסף הציע בהצעתו כי "מועצת העיר הרצליה מכירה בחשיבות העיתונות המקומית ולא תאפשר פגיעה כלכלית בהם. ערך הדמוקרטיה הינו ערך עליון וחשיבות הביקורת אינה ניתנת לערעור"


חינם בהרצליה

חדר בריחה ברעננה

פרויקט בנייה חדש בשרון