Local העיר שלי
עו"ד עוזר דקל (קנאביס)
עו"ד דקל עוזר. השוטרים לא אשמים
צילום: פרטי

"המדריך לצרכן קנאביס"

עו"ד דקל דוד עוזר, אקטיביסט הפועל ללגיליזציה של קנאביס, פרסם ספר המיועד לצרכני הקנאביס, תחת הכותרת "מה לעשות כשמגיע שוטר?"

בימים אלה עוסקים צרכני קנאביס רבים בשאלה האם צפוי שינוי מהותי בתפיסת המדינה בנושא, בעקבות הצעתה של חברת הכנסת שרן השכל ("ליכוד"), תושבת כפר סבא, המבקשת למנוע את הפללתם הפלילית של משתמשי קנאביס בצריכה עצמית. עו"ד דקל דוד עוזר, תושב הוד השרון, מנכ"ל ומנהל מסע הבחירות של תנועת "עלה ירוק" בבחירות 2015 ואקטיביסט ידוע בתנועה ללגליזציה של הקנאביס, לא המתין לאישור הצעת החוק ובינתיים פרסם ספר המיועד לצרכני הקאנביס, תחת השם "המדריך לצרכן, מה לעשות כשמגיע שוטר".

"אני מאמין שצרכן אינו עבריין", אומר עו"ד עוזר, "הדבר נכון שבעתיים כאשר מדובר בצרכן של חומר שמידת הסיכון שבו נמוכה מאוד ומידת התועלת האפשרית ממנו גבוהה, כמו קנאביס. מכאן שאני מאמין שהרדיפה אחרי הצרכן היא עוול מתמשך ופגיעה חמורה מאוד בזכויות אדם.

"במשך שנים ניסיתי לעשות מהלכים פוליטיים לשינוי החוק, אך מאחר ואני צופה שההפללה תישאר איתנו עוד מספר שנים, נקווה שמעט ככל האפשר, החלטתי להוציא מדריך שיסייע לצרכני קנאביס לצמצם את הנזק הפוטנציאלי ממפגש עם שוטר".

המדריך הקצר מאויר בעשרות איורים מלאי הומור של עירית דגני ואילו עו"ד עוזר מסביר כי אין בכתיבתו משום המלצה לעשן, וגם אין בו כדי להוות זלזול מכל סוג שהוא במשטרת ישראל. "לצערנו, כנסת ישראל הטילה עליה לאכוף חוק בזוי ונבזה המזיק לחברה ופוגע בצרכנים באופן אלים ובלתי מוסרי. האשמים במדיניות ההפללה הם חברי הכנסת ולא השוטרים".