Local העיר שלי
לוגו רשות המסים פורמט חדש
13% מהעסקים שנבדקו לא רשמו הכנסות (תמונה להמחשה)
צילום: מערכת

"אנחנו מוציאים חשבונית במרוכז פעם בחודש"

כך הסביר לאניש הביקורת של מס הכנסה בעל חברת למכירות באינטרנט שלא הוציא חשבוניות למכירות בסך 850,000 שקל

רשות המסים ערכה מבצע ביקורת בכפר סבא ובסביבה. במסגרת המבצע, שנוהל על ידי פקיד שומה כפר סבא, התבצעו 146 ביקורות בעסקים ממגוון תחומים, מהן עולה כי כ- 13% מהעסקים שנבדקו לא רשמו הכנסות כדין.

בביקורת בחברה שמבצעת מכירות באתרי אינטרנט גילו מבקרי הרשות רישומים של מכירות בסכום של כ- 850,000 שקל, שלא הוצאו בגינן קבלות או חשבוניות. בעל העסק בתגובה "אנחנו נוהגים להוציא חשבונית מרוכזת פעם בחודש".

בביקורת שנערכה אצל קוסמטיקאית בהוד השרון נמצא ספר הזמנות עם רשימת לקוחות. בבדיקה הרישומים נמצא שהכנסות בסך 2,000 שקל לא נרשמו בספרי העסק. הקוסמטיקאית טענה "אני קצת לחוצה והתכוונתי לרשום אחר כך".

בביקורת במכון כושר בכפר סבא נמצאו צ'קים דחויים בכספת בסכום כולל של כ- 3,500 שקל שלא נרשמו בספרי החשבונות. בעל המקום הסביר "זה צ'קים של לקוחה שלא שילמה את כל התשלום וחיכינו שתשלים את היתרה".

המבצע נערך כחלק מפעילות נרחבת של רשות המסים נגד מעלימי מס והון שחור ובמסגרת הנחיית מנהל הרשות, משה אשר, למשרדים האזוריים להגביר את פעילות האכיפה ולשפר את כושר ההרתעה, בין היתר על ידי עריכת מבצעי שטח שמטרתם להביא לדיווחי וגביית מס אמת ולהגביר את השוויון בנטל בקרב האזרחים.