Local חדשות
עו"ד ציפי מרגלית
עו"ד ציפי מרגלית, העירייה מסתמכת על תכניות ישנות
צילום: פרטי

"ביצוע הפרויקט הוא בלתי חוקי"

עיריית הוד"ש יזמה תכנית לפתיחת חיבור זמני לתחבורה ציבורית ישירות אל כביש 4, דרך ציר ז'בוטינסקי באמצעות הגשר החקלאי הישן. תושבי האזור טוענים כי הגשר החקלאי יכול לשמש דרך גישה לשטחים החקלאיים בלבד

לפני כשנה פורסמה בציבור תכניתה של עירית הוד השרון לפתיחת חיבור זמני לתחבורה ציבורית כיציאה מהעיר ישירות אל כביש 4, דרך ציר ז'בוטינסקי באמצעות הגשר החקלאי הישן. תושבי האזור התארגנו במיידית לוועד פעולה כשהם מבקשים לבטל את התכנית וטוענים בתוקף כי מדובר בפגיעה קשה באיכות חייהם, לא כל שכן – לדבריהם יהפוך הפתרון הזמני לקבוע ולא ניתן יהיה לאכוף את איסור כניסת כלי הרכב הפרטיים אל הציר.
התושבים טוענים כי לא נלקחו בחשבון פרמטרים רבים כמו הכיכרות והצמתים הרבים על הציר המהווים האטה בתנועה, כמו גם כניסות לחניות פרטיות ואף הגשר עצמו, שגם היום מהווה גשר חד סטרי עם נתיב נסיעה אחד בלבד.

השבוע פנו אנשי הוועד אל ראש העירייה, חי אדיב, באמצעות בא כוחם, עו"ד ציפי מרגלית, כשהם מבקשים לפעול בנושא. "העירייה מתכננת לבצע הפרויקט מבלי לבצע כל הליך תכנוני סטטוטורי, וכי בכוונתה להסתמך על דרכי גישה לגשר החקלאי לפי תכניות מאושרות", כתבה עו"ד מרגלית, "מרשיי מבקשים להבהיר ולהדגיש בפניך כי ביצוע הפרויקט בנסיבות האמורות וללא הליך סטטוטורי סדור של אישור תכנית מפורטת, הינו בלתי חוקי בעליל".

עוד מציינת עורכת הדין מרגלית כי העירייה מבקשת להסתמך על סדרת תכניות משנות ה-60 עד שנות ה-80 של המאה הקודמת, שהסדירו מעבר חקלאי לפרדסים ושטחים חקלאים אחרים בצדו המערבי של כביש 4, כמו גם לבית העלמין אשר הוקם במרכזם. לדבריה, מטרת אותן תכניות הייתה הסדרת הגישה לשטחים חקלאים, ותו לא.

"די בעיון בתכניות הישנות, התקפות, כדי להגיע למסקנה הברורה כי שימוש בגשר החקלאי ובדרכי הגישה אליו למטרת מחלף, אשר יחבר את העיר לכביש 4 וישמש עשרות ומאות אלפי כלי רכב או לכל הפחות עשרות אוטובוסים של תחבורה ציבורית חורגת בבירור ממטרות התכניות החלות",כ ותבת עו"ד מרגלית.

מעיריית הוד השרון נמסר בתגובה: "חיבור לכביש מס' 4 מדרך ז'בוטינסקי נבדק על ידי משרד התחבורה במימונו וכעת נמצא בבדיקה על ידי חברת נתיבי ישראל. לאחר קבלת התייחסות חברת נתיבי ישראל תבחן העירייה את הנושא ותמשיך לעמוד בקשר עם התושבים לבחינת חלופות".

zeevshraga1978@gmail.com