Local חדשות
אביאל אברמוביץ
אביאל אברמוביץ'. ממשיך במאבקו נגד ברש
צילום: גל אברמוביץ'

תאגיד המים "מי הוד השרון" במצב קריטי

כך עולה מפנייתו של יו"ר דירקטוריון התאגיד, חבר המועצה אביאל אברמוביץ', אל הממונה על התאגידים ברשות המים

‏בשנה האחרונה עקבנו אחר התנהלות תאגיד המים "מי הוד השרון", זאת לאור קרע עמוק שנוצר בהנהלת החברה, בין מנכ"ל התאגיד המכהן, עופר ברש, לבין יו"ר הדירקטוריון הנבחר, חבר המועצה אביאל אברמוביץ'. השבוע, בהמשך לפגישת עבודה סוערת במכון הטיהור העירוני, בה נכחו השניים, הוציא אברמוביץ' פנייה דחופה לאפי דביר, הממונה על התאגידים ברשות המים, בה דרש את התערבותו המידית.

"'תאגיד מי הוד השרון נמצא במצב קריטי'", כותב אברמוביץ', "מזה מספר חודשים, בשל כשל ניהולי חמור, של המנכ"ל ויועציו השונים, אין קוורום לכינוס הדירקטוריון, החלטות ניהוליות קריטיות לא מתקבלות ואין פיקוח על עבודת התאגיד. המנכ"ל מכהן מזה שנתיים ללא אישור, כיוון שכהונתו פגה על פי תקנון התאגיד בדצמבר 2015, לאחר ארבע שנות כהונה כפי שקצב המחוקק בתקנון. מצב שהוא במו ידיו יצר אותו בהתנהלותו הכושלת. אני לא אתן ידי להמשך תפקוד והתנהלות בלתי ראויים ולא חוקיים שכאלה".

לידינו הגיעה התכתבות הממוענת אל ראש העירייה חי אדיב וכן לחברי דירקטוריון התאגיד, בה טוען ברש כי, "אין בכוונתי להיגרר ל'מלחמת' החורמה החד כיוונית עליה הכריז נגדי מר אברמוביץ, ואציין כי פנייתו שבנדון אינה כמובן אלא עוד נדבך בתוך מסעו, בניסיון להדיח אותי מתפקידי בכל דרך אפשרית, תוך ביקורת הרחוקה מלהיות עניינית, שאותה כמובן אני דוחה מכל וכל, וזאת מסיבות עלומות הידועות רק לו, וכעת גם על דרך של ניסיון להטיל דופי בתפקודי ובמקצועיותי. אני מרגיש שחובתי כמנכ"ל התאגיד, להביא לידיעתך את הנזק הנגרם לתאגיד ולעיר כתוצאה מאותה "מלחמה" שהכריז נגדי יו"ר התאגיד".

מהנהלת "מי הוד השרון" נמסר בתגובה: "מבלי להתייחס כלל לרצון הלגיטימי ולצורך להסדיר את בעיית הקוורום החסר ממנו סובל התאגיד, אנו דוחים בתוקף את הניסיון המקומם והצורם לייחס להנהלת התאגיד ו/או ליועציו כשל ניהולי כלשהו בהקשר זה. טענה מופרכת זו עולה כדי הוצאת דיבה מצד אברמוביץ, והיא מהווה נדבך נוסף בניסיונו להדביק להנהלת התאגיד ולעובדיו המסורים רבב, יש מאין. נציין, כי בניגוד ובסתירה לדבריו של אברמוביץ, תאגיד 'מי הוד השרון' הוכרז בשנה החולפת כתאגיד מצטיין מבין כלל 55 תאגידי המים והביוב בישראל".


zeevshraga1978@gmail.com