Local העיר שלי
כיתת נחשון במוסינזון ברחובות
תלמידי כיתת נחשון ממוסינזון בסיור במכון וויצמן
צילום: פרטי

תלמידי מוסינזון בהוד"ש נפגשו עם כלת פרס נובל

כיתת 'נחשון' הינה תכנית כלל ארצית בשיתוף תלפיות חיל האוויר, במטרה לפתח מנהיגות מדעית

כיתת 'נחשון' הינה תכנית כלל ארצית בשיתוף תלפיות חיל האוויר, במטרה לפתח מנהיגות מדעית. כחלק בלתי נפרד מהתכנית יוצאים תלמידי הכיתה לסיורים מדעיים רבים במהלך השנה, באוניברסיטאות ומכוני מחקר, כשאת ההכנה לסיורים מבצעים תלמידי הכיתה באמצעות מחקר עצמאי, מונחים על ידי מורי התכנית.

במסגרת זו נפגשו תלמידי כיתת 'נחשון' מתיכון מוסינזון בהוד השרון עם פרופ' עדה יונת, כלת פרס נובל בכימיה, בביקור שערכו במכון ויצמן.

פרופ' יונת העבירה לתלמידים הרצאה מרתקת על מחקרה בחקר התהליכים הקשורים לתרגום הצופן הגנטי לחלבונים, על ילדותה, חייה ועל פריצתה המדעית, כשהיא מדגישה כיצד הסיפוק שבגילוי, לפתור ולהבין דבר חדש, ממלא יותר מכל פרס שקיבלה. התלמידים התרשמו מאד מצניעותה ופשטות הליכותיה, ומהתעקשותה להמשיך בדרכה, למרות שמחקרה לא זכה לתמיכה מרוב המדענים ורבים הטילו בו ספק ולא האמינו כי יצליח.

מחקרה של פרופ' יונת פרץ דרך לא רק בכימיה אלא גם ברפואה, לאור הבנת מבנה ותפקוד הריבוזומים האחראיים על שכפול המידע הגנטי בתא. ילדי הכיתה התרשמו לא רק מאישיותה ומהיותה כלת פרס נובל ישראלית אלא גם מהיותה פורצת דרך עולמית בתחום השוויון המגדרי: בהיותה האישה הראשונה בעולם שזכתה בפרס נובל בכימיה. בהמשך קיבלו התלמידים הרצאה מד"ר ענת בשן וסיירו במעבדה בה בוצעו הגילויים.