Local העיר שלי
בית כנסת מגדיאל פבר 2017
חשש לנפילה בעזרת נשים
צילום: פרטי

הוד השרון: חברי הקואליציה הסירו הצעה לסדר לשיפוצו של בית הכנסת המרכזי במגדיאל

בהצעה לסדר שהעלו חברי האופוזיציה עו"ד נוה גור ומאיר חלוואני, הם ביקשו שהעירייה תשקיע כסף בשיפוצו הפנימי והחיצוני של בית הכנסת וכן תעניק תקציב שוטף וקבוע מדי לכל בית כנסת בעיר

‏לפני כחצי שנה פרסמנו אודות פנייתו של חבר מועצת העיר הוד השרון עו"ד נוה גור אל עיריית הוד השרון, בדרישה לשפץ את בית הכנסת המרכזי בכיכר מגדיאל, זאת בהמשך לתלונות של מתפללים ומתפללות שסיפרו על תנאים לא ראויים במבנה. לדרישתו צירף גור תמונות המעידות על מצב בית הכנסת: טיח מתקלף, חשמל חשוף, "שירותים מבישים", כהגדרתו, תשתיות רעועות וכן שלט בעזרת הנשים בקומה השנייה המורה שלא להישען על המחיצה בשל התפוררותה.

מעיריית הוד השרון נמסר בזמנו כי, "עבודות השימור והשיפוץ נחלקו מראש לשני פרקים: שיפוץ ושימור חיצוני ושימור פנימי. השיפוץ החיצוני בוצע על ידי מומחים לשימור וכבר כיום נהנים באי המתחם מחזותו המרהיבה של בית הכנסת . השלב השני הכולל שיפוץ פנים המבנה מוכן לביצוע והסיבה להפוגה בשיפוץ היא בקשת הועד של בית הכנסת לאפשר תפילה בחגי תשרי".

בישיבת המועצה שהתקיימה בשבוע שעבר העלו חברי האופוזיציה עו"ד נוה גור ומאיר חלוואני, הצעה לסדר בנושא, בה ביקשו כי, "עיריית הוד השרון תשקיע כספים בשיפוצו הפנימי והחיצוני, לרבות השירותים החיצוניים, של בית הכנסת המרכזי וההיסטורי בכיכר מגדיאל, וכן תעניק ותקבע תקציב שוטף קבוע מדי שנה, לצורך תחזוקה או לכל פעילות אחרת, לכל בית כנסת בעיר".

עוד התייחס גור להצעה: "כשאתם אומרים שזה מטופל אני פשוט מתבייש, אני מתבייש כשאני רואה את השיפוץ החיצוני שנעשה, איך הכל מתקלף ואיך זה נראה".

"בית הכנסת מגדיאל שופץ בשיפוץ חיצוני ויש לו תב"ר לשיפוץ פנימי. התב"ר מחכה על השולחן, כולם רוצים לעשות ומחכים שיהיה קצת כסף", אמר חבר המועצה יגאל הררי.

חבר המועצה טואיל הוסיף כי, "לפני כשנה וחצי התחיל השיפוץ הפנימי, הושקעו שם בסביבות 100,000 שקל". חברי הקואליציה הסירו את ההצעה מסדר היום.

zeevshraga1978@gmail.com