Local פוליטיקה מקומית
חנה גולן
חנה גולן. מורשית חתימה
צילום: ארכיון מערכת

הוד השרון: מנכ"לית העירייה תשמש מ"מ הגזבר שהתפטר, עד למציאת גזבר חדש

חברי האופוזיציה מחו נוכח המצב אליו נקלעה העירייה והתנגדו למינוי

לפני כחודש וחצי חשפנו אודות התפטרותו הפתאומית של גזבר עיריית הוד השרון, איל מימון, שהודיע כי הוא עוזב את תפקידו רק שנתיים לאחר מינויו. שבועיים לאחר מכן, הודיע גם סגנו של הגזבר, יהודה לחמני, כי הוא אינו מעוניין להמשיך בתפקידו וסרב לקבל אליו את סמכויות הגזבר, על כן נוצר מצב בו לעירייה אין גורם מורשה חתימה רשמי, שיכול לאשר או לשלול הוצאות כאלה ואחרות שנקבעו מראש.

הנהלת העירייה ביקשה למצוא פתרון ובישיבת המועצה שעברה, אמורה הייתה לעלות הצעה לסדר למנות את מנכ"לית העירייה, חנה גולן, שמורשית חתימה באופן זמני במקום הגזבר המתפטר, עד לבחירתו של גזבר חדש במכרז.

הישיבה המדוברת התפוצצה, עברו עוד ימים ללא מורשה חתימה ובישיבת המועצה שהתקיימה ביום רביעי שעבר, אושר המינוי הזמני של המנכ"לית כמורשית חתימה, לא לפני שחבר האופוזיציה כאמור, מתחו ביקורת קשה אודות התנהלות העירייה בנושא.

חבר המועצה יגאל הררי נמנע בהצבעה ואילו חברת המועצה אביבה גוטרמן הצביעה בעד. מנכ"לית העירייה חנה גולן אמרה: "איל התווה דרך, נהלים וצוות הגזברות הוא צוות מצוין. אין ממה לחשוש".


zeevshraga1978@gmail.com