Local נדלן
בנייה ברחוב אלכסנדרוני דצמבר 2014
פחות התחלות בנייה (תמונה להמחשה)
צילום: אלן שיבר

בונים פחות

נתונים של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לרבעו השני של שנת 2017 מעידים על ירידה מתמשכת בהתחלות הבנייה

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה בשבוע שעבר נתונים לרבעון השני של שנת 2017 מהם עולה כי נרשמת ירידה מתמשכת במספר התחלות הבנייה עניין מטריד עבור אלו שמצפים לירידה במחירי הדירות.
ברבעון השני נרשמו התחלות בנייה בהיקף של 10,029 בלבד. מדובר בנתון הנמוך מאז 2012 והשני הכי נמוך מאז 2010.

יש לציין כי שמדובר בנתון שצפוי לעבור עדכון וצפוי לטפס מעלה (כפי שהנתון לרבעון הראשון עודכן היום מעלה מהתחלות בנייה בהיקף של 12,188 ל-13,263), אך המגמה ברורה.

ב-12 החודשים שהסתיימו בסוף יוני 2017 החל בנייתן של 50,330 דירות, ירידה של כ-4.6% לעומת התקופה המקביל אשתקד. עלפי נתוני המגמה, בשלושת הרבעונים האחרונים (אוקטובר 2016 עד יוני 2017) חלה ירידה של כ-6.9% בממוצע לרבעון (רמה ממוצעת של כ-12,350 דירות לרבעון). זאת, לאחר שבשלושת הרבעים הקודמים, ינואר–ספטמבר 2016, נרשמה עלייה של כ-2.9%.

בתקופה יולי 2016 – יוני 2017 ,כתוצאה מהריסה והקמת בניין חדש, הוחל בבנייתן של 210,5 דירות, ירידה של כ-5% לעומת התקופה הקודמת (יולי 2015 - יוני 2016 ). מתוך דירות אלה, כ-48% נבנו במחוז תל אביב, כ-24% וכ-21% במחוזות המרכז וחיפה, בהתאמה. מתוך הדירות שהוחל בבנייתן, כתוצאה מהריסה והקמת בניין חדש, כ-3,150 דירות נבנו במסגרת תמ"38/2 ,כ-8% פחות בהשוואה לתקופה הקודמת (יולי 2015 - יוני 2016). בנוסף, בתקופה יולי 2016 – יוני 2017 ,הוחל בבנייתן של כ-3,041 דירות, כתוספות בנייה לבניינים קיימים, גבוה ב-18% ממספר הדירות שהוחל בבנייתן באותה שיטה בתקופה הקודמת (יולי 2015 - יוני 2016 ). מתוך דירות אלה, כ-33% נבנו במחוז תל אביב, וכ-20% במחוז המרכז. מתוך הדירות שהוחל בבנייתן כתוספות בנייה לבניינים קיימים, כ-2,080 דירות נבנו במסגרת תמ"א 38 ,עלייה של כ-30%לעומת התקופה הקודמת (יולי 2015 - יוני 2016 )

שגיא לנצ'נר, מנכ"ל ובעלים של חברת ינוב, הבונה פרויקטים באזור השרון: "על פי נתוני הלמ"ס שפורסמו היום חלה ברבעון השני של 2017 ירידה בהתחלות בנייה של פרויקטי פינוי בינוי ותמ"א 38 (הריסה ובנייה). במהלך הרבעון החלה בנייתן של 1,172 דירות בלבד לעומת 1,575 יח"ד ברבעון הראשון של השנה ו 1,748 יח"ד ברבעון המקביל אשתקד. הנתון הזה מבטא את הבירוקרטיה איתה מתמודד היום השוק בקידום פרויקטים של התחדשות עירונית. לכאורה, לאור תוכנית למשתכן והגידול במספר הקבלנים הפועלים בתחום ההתחדשות העירונית היינו צריכים לראות עלייה בהתחלות הבנייה, אולם הבירוקרטיה וההמתנה הארוכה בוועדות התכנון גורמת דווקא לירידה".