Local פוליטיקה מקומית
תקווה גלאם
תקווה גלאם, תודיע על פרישה
צילום: פרטי

חברת המועצה תקווה גלאם תודיע על פרישתה ממועצת העיר הוד השרון

גלאם מתעתדת למסור את הודעת הפרישה בסיום ישיבת התקציב הערב (רביעי). הרקע: ניגוד עניינים לכאורה, בין ישיבתה במועצה ובין תפקידה בהנהלת התעשייה הצבאית

הערב (רביעי, 7.2) צפויה להתכנס בהוד השרון ישיבת מועצה לאישור תקציב העירייה לשנת 2018 ולא ברור עדיין האם תצליח הקואליציה להשיג את הרוב הנדרש להעברת התקציב, או שמא יתקבלו השגותיהם של חברי האופוזיציה שיועברו במהלך הדיון, זאת לצורך העברת התקציב פה אחד.

לכתבנו נודע כי עם סיום הישיבה מתכוונת חברת המועצה, תקווה גלאם, למסור הודעה על פרישתה ממועצת העיר, זאת נוכח ניגוד עניינים לכאורה, בין ישיבתה במועצה ובין תפקידה בהנהלת התעשייה הצבאית. "אני עובדת בתעשייה הצבאית 35 שנים ובהמשך לקידום שקיבלתי הגעתי להנהלת התע"ש וקיים ניגוד בין הדברים. כיבדתי את החלטת ההנהלה ובכוונתי להודיע על סיום התפקיד במועצה."

הבא אחרי גלאם ברשימת הסיעה הוא ירון אנקורי, ממתנגדיו הבולטים של ראש העירייה המכהן, חי אדיב. אנקורי מכהן כעוזרו האישי של יו"ר הסיעה, סגן ראש העירייה חיים שאבי, ומשכך מוגדר כעובד עירייה שאינו יכול לכהן במועצה. במידה ויצטרך להיכנס במקומה של גלאם הרי שייאלץ להתפטר מהתפקיד, אולם ייתכן כי הבאה אחריו ברשימה, שירלי אלנקווה, היא שתיכנס לבסוף למועצת העיר.

אנקורי מצדו, סקפטי בנוגע להמשך כהונתה של המועצה בכלל ומסר בתגובה: "לא בטוח שתהיה מועצת עיר, כיוון שכל המועצה עלולה להתפזר בהחלטת שר הפנים, עקב אי העברת תקציב העירייה לשנת 2018, כך שעניין הצטרפותי לא יהיה רלוונטי למועצה הנוכחית".


zeevshraga1978@gmail.com