Local העיר שלי
אבואב בכפר הנוער מוסינזון פבר 2018
אבואב (במרכז התמונה) יחד עם מנהל הכפר והצוות החינוכי במוסינזון
צילום: דוברות משרד החינוך

מנכ"ל משרד החינוך ביקר בכפר הנוער מוסינזון בהוד השרון

במהלך הביקור נחשפה הדמיה של בניין כיתות חדש ותכנית לשיפוץ מבני המגורים של עובדי הפנימייה
בעלות כוללת של כ-12 מיליון שקל במימון משרד החינוך

מנכ"ל משרד החינוך, שמואל אבואב ביקר אתמול (ג', 13.2.2017) בכפר הנוער מוסינזון בהוד השרון
במסגרת סיור עומק שהוא עורך במערכת החינוך הפנימייתית וכפרי הנוער.

את המנכ"ל ליוו חברי הנהלת המינהל לחינוך התיישבותי, פנימייתי ועליית הנוער, מפקחים, מנהל הכפר ישראל חילו, מנהל בית הספר, רמי אגוזי, מנהלת הפנימייה, חיה בלחסן והצוות החינוכי.

מנהל הכפר הציג את חזון כפר הנוער המונה לדבריו מספר שיא של 1,045 תלמידים, מתוכם כ-260 תלמידים המתגוררים בפנימייה. בנוסף, הציג את ההישגים הלימודיים, מערך החוגים והמעורבות החברתית.

במהלך הביקור נחשפה הדמיה של בניין כיתות חדש ותכנית לשיפוץ מבני המגורים של עובדי הפנימייה המתגוררים בכפר בעלות כוללת של כ-12 מיליון שקל במימון משרד החינוך.

מבנה הלימודים החדש, שיושלם בשני שלבים עד שנת תש"פ, יכלול 16 כתות ומרחבי למידה ויתן מענה למספר התלמידים הגדול.

כמו כן, כפר הנוער מוסינזון נכלל בתוכנית חומש שמוביל מנכ"ל המשרד לשיפוץ מבני המגורים של צוותי החינוך הפנימייתי בכפרי הנוער במטרה להעניק להם מקום מגורים ראוי ההולם את עבודתם התובענית סביב השעון. במסגרת זו ישופצו במוסינזון 16 דירות מגורים במשך ארבע השנים הקרובות.