Local העיר שלי
גנים במתחם 200
הגנים במתחם 200, ההורים בעיר לא מרוצים מהצהרונים
צילום: ארכיון

סערה בגנים העירוניים

ועדי ההורים בגנים העירוניים ברחבי העיר יוצאים במחאה נגד איכות הצהרונים המופעלים בגנים. ההורים טוענים לאיכות ירודה של כוח האדם בצהרונים ודורשים את התערבותה המיידי של העירייה בפרשה

בתחילת שנת הלימודים נפגשו נציגי ההורים בגנים העירוניים עם מנהל אגף החינוך, יוסי באייר, והעלו בפניו שורה של ליקויים חמורים שקיימים, לטענתם, בגנים העירוניים בכל הקשור להפעלת הצהרונים.

ועדי ההורים טענו ל "בעיות וכשלים מערכתיים", בין השאר בגנים שיזף, דולב, ברוש, אלמוגן, תומר, רימון ופעמונית. ההורים ציינו כי מצאו כשלים בגנים נוספים המהווים "למעלה משליש מכלל הצהרונים בעיר".

כך, למשל, טענו ההורים, קיימת בעיה עם הנהלת הצוות של הצהרונים, בעיה באיכות סייעות וגננות ואף קיימים "מחדלי בטיחות קשים בגנים". עוד נטען אז בפני מנהל האגף על בעיות בניהול סדר היום בשעות הצהרים ובנוגע לתכנים המועברים וחוגים שאינם.
טענה נוספת שהועלתה נגעה לאיכות המזון המוענק לילדים, כמויותיו, שינוע המזון וארוחות ארבע המוגשות בצהרונים. טענות נוספות התייחסו למספר הילדים ביחס למספר אנשי הצוות במספר גנים.

מנהל האגף, יוסי באייר, אישר באותה פגישה עם ההורים כי הבעיות מוכרות לו ואמר להורים כי:"העירייה תפעל לשינוי המצב ואף פנתה במכתב למנהלי צוות 'אם המושבות' בהתראה לפיה אם לא יחול שינוי מיידי תסתיים ההתקשרות בחודש אוקטובר".
ההורים הבהירו כי לא יתפשרו בשום פנים ואופן על צוות איכותי בגנים, כאלו שיהיו "בעלי יכולת אישית גבוהה, ניסיון מוכח, מקצועיות ואנושיות בכל מחיר", רק אלה, לטענת ההורים, יתנו מענה לבעיה בצהרונים.

ההורים איימו כבר אז כי "אם לא יחולו השינויים המתבקשים, יש בכוונת כלל ההורים להעביר את ילדיהם מהצהרונים למסגרות פרטיות".

ההורים דרשו כי בהמשך לסיכום, מנהל אגף החינוך יעביר ליועץ המשפטי של העירייה לאשר שימוש במבני הגנים לטובת הפעלת צהרונים על ידי צוות שיובא על ידי ההורים – דהיינו צהרונים אלטרנטיביים. "העמדת המבנים לשימוש צוות מטעם ההורים הנו המעט שיכולה העירייה לתת לילדיה בשלב זה של השנה ובתנאים שנוצרו בגנים אלה", כתב ההורה נוה גור, בשם פורום מתחם 200, במסמך מסכם שהועבר לעירייה ותוכנו הגיע במלואו לידי כתבת עיתון "הוד הכפר".

גן ברוש – אלמוגן

טענות ההורים בגנים אלה העידו על ילדיהם המרבים לבכות ומתלוננים כי רע להם בצהרון; על "אנשי צוות שצועקים וכועסים זה על זה"; על הענשות ילדים – שולחן שמסביבו ילדים שמדברים הרבה מדי נענשים שלא יתנו להם לצייר או סייעת שמאיימת שתתקשר להורים של ילדים שאינם מתנהגים יפה או לא תרשה להם להישאר בגן.

גן רימון

לטענת ההורים המתלוננים הסייעת במקום ברמה אישית נמוכה ואין לה גישה לילדים. לטענתם, הסייעת עונה בחוצפה להורים, לדוגמה אחת האמהות שביקשה ממנה לעזור לילדה לנגב את הטוסיק, נענתה על ידי הסייעת שאין לה זמן לזה בגן. עוד תלונה של ההורים היא שמדברים לילדים בתוכחה בשפה בוטה כמו "זוז מפה"... וכדומה וכי הסייעת רבה עם הצוות הסמוך תוך שימוש בקללות ליד הילדים.

גן פעמונית

ההורים טוענים כי בצהרון סייעות שצועקות על הילדים ועל ההורים; הילדים לא מרבים לצאת לחצר; המזון לא מספק; יחס לא ראוי של אחת העובדות לילדים ולהורים. אותה עובדת מקטרת ללא סוף ומאיימת בקנסות לילדים המגיעים באיחור. ההורים: "אין אנו מסכימים להמשך עבודתה של סייעת זו בגן ודורשים להחליפה ללא דיחוי".

גן תומר

ההורים טוענים לרמה ואיכות ירודה של אנשי הצוות ועל כך שהילדים משועממים. כמו כן מציינים ההורים כי קיים מחדל ביטחוני בגן כאשר אין בדיקה מי בא לקחת הילד. טענות נוספות מתייחסות לכך שאין חוגים והאוכל ברמה ירודה עד כדי בלתי אכיל. הורים בגן זה מעוניינים להוציא ילדיהם גם לאחר שהוחלף צוות הגן.

גן דולב – שיזף

אווירה כללית של חוסר שביעות רצון, ילדים שומעים איומים וצעקות בגן, האווירה לא נעימה או רגועה.

ההורים דורשים פגישה עם נציגי העירייה

בימים הקרובים ייפגשו ההורים עם מנכ"ל העירייה וישטחו בפניו את טענותיהם בדבר הליקויים הרבים מאז תחילת השנה. ההורים דורשים התערבות דחופה של העירייה ומאיימים כי יוציאו את ילדיהם מהצהרונים ללא דיחוי. יצוין כי בחלק מהצהרונים ניסתה הנהלת "אם המושבות", לתקן את הליקויים ובגן אחד הוחלף הצוות חמש פעמים.

מהנהלת צהרוניות "אם המושבות", נמסר בתגובה:"המכתב אודות התלונות שהועלו במכתב ב-24 ספ' 09 לא רלוונטי כיום, שכן הדברים שהועלו במכתב טופלו באופן יסודי, לשביעות רצון ההורים והגורמים בעירייה. נכון להיום, לא ידוע לנו לי על תלונות נוספות. בכל מקרה, חברת 'אם המושבות' דואגת לתת שירות מצוין לילדי הוד השרון כולל חום, אהבה והעשרה חינוכית. אנו קשובים לכל בקשה ומטפלים במידת הצורך ובשיתוף פעולה מלא עם ההורים והגורמים הרלוונטים".

תגובת מנהל אגף החינוך, יוסי באייר: "אגף החינוך בודק, באופן מדגמי, אחת לכמה ימים את הנעשה בצהרונים ונפגש תדירות עם מנהלי הצהרונים אשר ערים ונענים לכל בקשות האגף לשיפור. התרשמותו של מנהל האגף ואנשי המקצוע באגף הינה כי פעילויות הצהרונים הינן כשורה. מרבית העובדים בצהרונים הינם עובדים בעלי ניסיון בעבודה עם ילדים ביניהם גננות ומטפלות מוסמכות אשר עברו הכשרה מתאימה, עם זאת אנו ממשיכים לעקוב אחר עבודת הצוותים ותפקודם המקצועי. המזון לצהרונים מסופק על ידי חברת קייטרינג אשר הינה בעלת כל האישורים הדרושים. חברת הקייטרינג וכן הנהלת הצהרונים ערים לכל פנייה של ההורים בנושא זה ונענים על פי רוב לבקשותיהם. באשר לבעיות נקודתיות הן מטופלות באופן פרטני על ידי הצוות המקצועי של האגף מול הנהלת הצהרונים".