חדשות מקומיות

הוד השרון התייחדה עם זכר הנספים בשואה

[ הוד השרון ]

בסימן ערבות הדדית וחובתנו הלאומית לזכור ולא לשכוח ציינה הוד השרון את יום הזיכרון לשואה ולגבורה בטקס עירוני בסמוך לאנדרטה העירונית לשואה ולגבורה בהשתתפות תלמידי בית הספר ובמגוון מפגשים קהילתיים במסגרת פרויקט זיכרון בסלון

יחידה מיוחדת במד"א פועלת לאיתור קרובים וחידוש קשרי משפחה שנותקו בשואה

[ הוד השרון ]

היחידה מטפלת במאות פניות, רובן של צאצאים לניצולי שואה והצליחה לחבר בין מאות קרובי משפחה ולאתר מסמכים רבים במהלך השנים. מאז שדרוגה של היחידה בשנת 2008, התקבלו וטופלו ביחידה 3,521 בקשות לעזרה באיתור קרובים ובקבלת מידע. בששה מהמקרים אוחדו זוגות של אחים ואחיות