Local חדשות
ירושלים
העירייה מתנגדת
צילום: יח"צ

עיריית י"ם מתנגדת לשיווק קרקעות במסלול "מחיר למשתכן" בשכונת רמות

התנגדות העירייה נובעת, בין השאר, מהקריטריונים המפלים לזכאות לדירות מוזלות שמנוגדים להמלצות ועדת טרכנטברג אשר אושרו על ידי הממשלה

משרד הבינוי והשיכון ומינהל מקרקעי ישראל פרסם אתמול (שלישי) הודעות על שיווק קרקעות לבניית 606 יחידות דיור בשכונת קאנטרי רמות. בעיריית ירושלים מברכים על עצם שיווק הקרקעות אך דורשת לבטל שיווק 128 יחידות דיור להשכרה ארוכת טווח ועל שיווק של 166 יחידות דיור במסלול "מחיר למשתכן".

בשכונת הקאנטרי מתוכננות להיבנות סה"כ 734 יחידות דיור ובמרכזן ייבנה קאנטרי קלאב הכולל מגרשי ספורט ובריכות שחייה. מיקום השכונה בסמיכות לאזור התעשייה הר חוצבים, האוניברסיטה העברית בהר הצופים, הפארק המטרופוליני בעמק הארזים ורובע העסקים החדש בכניסה לעיר יהפוך אותה לאטרקטיבית עבור זוגות צעירים ירושלמיים.

העירייה הגיעה להבנות עקרוניות עם מינהלת המגורים של צה"ל ועם משרד האוצר בדבר הקצאת חלק מהדירות בפרויקט למשרתים בקבע, בהתאם להחלטת הממשלה מיום ירושלים האחרון המעודדת הקצאת קרקעות בפטור ממכרז למשרתים בכוחות הבטחון.

בעירייה מנמקים את ההתנגדות לשיווקים במסלולים אלו, בין השאר, מהקריטריונים המפלים לזכאות לדירות מוזלות אלו. לטענת העירייה, קריטריונים אלו מנוגדים להמלצות ועדת טרכנטברג אשר אושרו על ידי ממשלת ישראל ומתעלמים לחלוטין מהצורך בדיור מוזל למעמד הביניים ולמשפחות עובדות שבא לידי ביטוי במחאה החברתית האחרונה.

בנוסף לכך, טוענים בעירייה, מתכונת השיווקים אשר פורסמה על ידי משרד הבינוי והשיכון לא תואמה כנהוג עם עיריית ירושלים ונוגדת סיכומים מוקדמים לפיהם יחידות הדיור בשכונת "קאנטרי רמות" תשווקנה במתכונת אחרת מזו שפורסמה.

הסמכות לאישור השיווקים במסלול זה נתונה לוועדת הפטור במינהל מקרקעי ישראל. הצעות שיווק אלו הובאו לדיון בוועדת הפטור ונפסלו על ידה. פרסום השיווקים במתכונת של בנייה להשכרה ומחיר למשתכן, מבלי קבלת אישור המוסדות המוסמכים אינו ראוי ואף נוגד כללי מינהל תקין.

ממשרד הבינוי והשיכון נמסר בתגובה: "הטענות שקריות, השיווק במסלולי בנייה למשתכן ודיור להשכרה לא נדון וממילא לא נפסל בוועדת הפטור. המכרזים ברמות ובפסגת זאב מיועדים לכלל האוכלוסייה בירושלים בדגש על זוגות צעירים עם מסלולי דיור להשכרה ומחיר למשתכן. כל המכרזים שפורסמו נעשו לאחר ישיבות רבות עם הדרג המקצועי והפוליטי של עיריית ירושלים. יש סיכומים בכתב על המכרזים והתמהיל שלהם. הניסיון להציג שיווק של 1,200 יחידות דיור בירושלים כמחטף, מבזה את מי שעושה זאת.

"אנחנו פועלים לפי החוק ועובדים במקביל לאישור בוועדת הפטור, כפי שבוצע במקומות נוספים בעבר בכדי לקצר הליכים.

"האזכור של גורמים עלומים בעיריית ירושלים לא תטשטש את עובדת שיווקן של למעלה מ-2,000 יחידות דיור בירושלים כמו גם שהמכרזים פתוחים לכולם. רבות מיחידות דיור אלה משווקות במסגרת מסלולים מוזלים, תוך יצירת תחרות בין היזמים על המחיר הנמוך ביותר לדירה ולשכר דירה.

"מטרת משרד הבינוי והשיכון ומינהל מקרקעי ישראל לשווק קרקעות למספר יחידות הדיור הגבוה ביותר האפשרי בירושלים לטובת זוגות צעירים וחסרי דירה כדי להמשיך להגדיל את מלאי הדירות החדשות ולהוזיל את מחירן – ואכן מאז מחירי השיא באמצע 2011 הוזלו מחירי הדירות החדשות ב-11%".