Local חדשות
הדמיה פינוי בינוי טהון בירושלים
הדמיה ל"פינוי בינוי" טהון 18-6
צילום: משרד פלד קימלמן

מאות יח"ד ייבנו בקריית יובל ירושלים

עיריית ירושלים אישרה תכנית "פינוי בינוי" בקריית יובל במסגרתה 228 יחידות דיור קיימות יהפכו ל- 815 דירות
שייתנו פתרונות דיור ראויים לצעירים

עיריית ירושלים, באמצעות הוועדה המקומית לתכנון ובנייה אישרה בישיבתה האחרונה למתן תוקף 3 תכניות ל"פינוי בינוי" בשכונת קריית יובל. במסגרת שלוש התכניות מדובר על פינוי כולל של 228 יחידות דיור ובנייה של 815 יחידות דיור חדשות תחתן. כעת התכניות יועברו לאישור הוועדה המחוזית.

ברחוב טהון 18-6: תכנית ביוזמת עיריית ירושלים ובניהול חברת מוריה. התכנית קודמה במסלול הרשויות המקומיות של משרד הבינוי והשיכון. במסגרת תכנית זו ייהרסו 59 דירות קיימות וייבנו 255 יחידות דיור חדשות, לצד פיתוח שדרה מרכזית, הוספת מסחר והרחבת הרחוב למעבר עתידי של הקו הסגול של הרכבת הקלה – תוספת של 196 יח"ד.

ברחוב שטרן 33-29: תכנית ביוזמה פרטית של חברת קדמת היובל. התכנית מציעה הריסה של 3 בנייני שיכון ובהם 102 יחידות דיור והקמה של 320 יחידות דיור חדשות ב-3 מגדלים – תוספת של 218 יח"ד.

ברחוב שטרן 42-34: תכנית ביוזמה פרטית של חברת קדמת היובל. התכנית מציעה הריסה של 5 בניינים ובהם 67 יחידות דיור חדשות והקמה של 240 יחידות דיור במבנים בגובה של 11-19 קומות לצד שיפור המרחב הציבורי – תוספת של 173 יח"ד.

התכניות קודמו ואושרו בהתאם למדיניות תכנית האב להתחדשות עירונית של שכונות יובלים וגנים אשר אושרה לפני כשנתיים. לפני מספר חודשים הסתיים "קול קורא" של משרד השיכון אשר הציע מענק מיוחד לפרויקטים של "פינוי בינוי" בעלי מאפיינים מיוחדים, במסגרתו זכו 5 פרויקטים במענק, 4 מהם בקריית יובל. בזכות המענק יוכלו פרויקטים אלו להתקדם לתכנון וביצוע בצפיפות ראויה.

ניר ברקת, ראש עיריית ירושלים: "המפתח להצלחה של פרויקטים ב'פינוי-בינוי' הוא התארגנות התושבים. כאשר היוזמה באה מהשטח זו חובה שלנו כמערכת העירונית לתת לתושבים את כל התמיכה שהם זקוקים לה, על מנת שהפרויקט ייצא לפועל ומשרד השיכון משתף איתנו פעולה בעניין הזה. בירושלים קיים הפוטנציאל להקים באופן מיידי למעלה מ-30 אלף יחידות דיור, באמצעות התחדשות עירונית – בדרך זו נוכל להשאיר את הזוגות הצעירים בירושלים".

מאיר תורג'מן, סגן ראש העירייה ויו"ר הוועדה המקומית לתכנון ובנייה: "התחדשות עירונית היא המענה האורבני והחברתי הנכון לירושלים. כיו"ר הוועדה אני מחויב לסייע למתחמים הקשים ביותר ולדיירים המוחלשים ביותר. דרך התחדשות עירונית נוכל להגדיל את היצע יחידות הדיור בעיר ולתת מענה לזוגות הצעירים. יש מסלול ירוק לפרויקטים כאלו בוועדה והדגש שלנו הוא על ההיבטים החברתיים בתהליך כדי לוודא שאף אחד לא נפגע ונשאר מאחור".

עפר גרידינגר, מנהל האגף לתכנון עיר: "מדיניות התכנון שנקבעה בירושלים להתחדשות עירונית והכלים המשמשים אותנו לברור תכנוני, כלכלי וחברתי לקידום תכניות, מאפשרים כללי משחק ברורים במטרה ליצור ודאות בתהליך הנדרש יחד עם היזמים והתושבים בתהליך אשר מוכיח את עצמו".

דורון נויוירט, מנכ"ל חברת מוריה: "אנו מברכים על אישור התכניות על ידי הוועדה המקומית ורואים בכך צעד חשוב נוסף בקידומם של הפרויקטים הללו. התכניות להתחדשות עירונית בשכונת קריית יובל מהוות נדבך נוסף בתנופה שאנו חווים בהתחדשות העירונית בירושלים, בהתאם לחזונו של ראש העיר ניר ברקת ובעידודו. מנהלת ההתחדשות העירונית שבחברת מוריה מסייעת לתושבים וליזמים ומלווה אותם מקרוב לאורך השלבים השונים, מתוך מטרה ברורה לקדם ככל הניתן, את הפרויקטים השונים של התחדשות העירונית ברחבי העיר".