Local חדשות
קשישה זקנה
ניסו לעשוק קשישה (תמונה להמחשה)
צילום: קליפארט

אסיר ובת זוגתו חשודים בניסיון לעשוק קשישה

החקירה בנושא נפתחה לאחר שהקשישה, בת 94 מירושלים, שחיה בגפה התלוננה במשטרה, כי היא קיבלה לתיבת הדואר שלה מסמך בו נכתב כי כל רכושה, נכסיה וכספה יועברו בחלקם לאסיר שמרצה שני מאסרי עולם ולבת זוגו, שעובדת כמטפלת שלה

חקירה סמויה של המשטרה מזה מספר שבועות הפכה היום (שני) לגלויה עם מעצרו אסיר בכלא ובת זוגו בחשד לניסיון עושק רכושה של קשישה.

ראשיתה של החקירה לפני מספר חודשים עם דיווח במשטרה מקשישה כבת 94 ערירית המתגוררת בירושלים בגפה, לפיו קיבלה לתיבת הדואר שלה מעטפה הממוענת אליה ובה מסמך שבו נכתב שכל רכושה, נכסיה וכספה יועברו בחלקם לידי אסיר שנשפט לשני מאסרי עולם בכלא ובת זוגו, תושבת ירושלים, העובדת כמטפלת של הקשישה.

החקירה נפתחה ביחידה מרכזית של המשטרה, והחלה בשלב ראשון כחקירה סמויה במהלכה פעלו החוקרים לאיסוף ממצאים, ראיות וגביית עדויות, היום, כאמור, עברה החקירה לגלויה עם מעצרם של שני החשודים וחקירתם.

אתמול הגיעו חוקרי היחידה המרכזית לכלא איילון שם מרצה החשוד שני עונשי מאסר עולם שהורשע בגין רצח בנות זוגו, ועצרו את החשוד ובת זוגו, תושבת ירושלים עת שבאה לבקרו בבית הכלא.

מחקירת המשטרה עולה כי החשודה מזה כשנה הינה בת זוגו של החשוד ששוהה בכלא. במקביל לכך היא עובדת מזה תקופה כמטפלת בקשישה כבת 94 המתגוררת בירושלים בגפה ואינה מצויה בקשר עם בני משפחתה, ונוצרו ביניהן יחסי קרבה. במהלך התקופה שיתפה החשודה את הקשישה בקשריה עם החשוד, לה סיפרה כי הוא נמצא בארה"ב. החשוד אף נהג לשוחח עם הקשישה בתדירות רבה מהכלא וביניהם נרקמו יחסי קירבה.

בהמשך עלה חשד כי החשודים פעלו בצורה שיטתית שנמשכה לאורך זמן במטרה לייצר מערכת יחסים של קירבה לקשישה וזה עפ"י החשד יהווה הבסיס להעברת רכושה על שמם.

כאמור, אתמול, הגיעו חוקרי היחידה המרכזית לכלא כשבידיהם צווי מעצר וחיפוש ועצרו בפתח הכלא את החשודה שבאה לביקור וכן את החשוד. במקביל בוצע חיפוש בתאו של החשוד ובביתה בירושלים. השניים הובאו לחקירה ביחידה המרכזית בחשד לעושק, ניסיון קבלת דבר במרמה, שימוש במסמך מזויף וקשירת קשר לביצוע פשע. בהמשך יובאו בפני בית המשפט להארכת מעצרם.

לאורך כל החקירה עמדו חוקרי הימר בקשר עם בתה של הקשישה והיא עודכנה בפרטים.

מהמשטרה נמסר כי עברו של החשוד שבגינו הורשע פעמיים על ידי בית המשפט יש בו משום העלאת המסוכנות וחשד לתכנון מקדים ומתוחכם בה נקט יחד עם החשודה. ניצול מצבה הרגיש של קשישה ערירית על מנת לקבל ממנה במרמה את רכושה הינו מהאירועים החמורים שבגינן פתחה המשטרה בחקירה ועצרה את החשודים.