Local חדשות
פלישה חקלאית הדמיה
פינו פלישה חקלאית (תמונה להמחשה)
צילום: רשות מקרקעי ישראל

מטה יהודה: פונה מטע עצי רימון בעקבות פסק דין

המטע ניטע באופן בלתי חוקי על ידי מסיג גבול, תושב אחד המושבים באזור, ולמרות התראות חוזרות מצד הרשות הוא נמנע מלפנות את הקרקע שבבעלות המדינה תוך שהוא ממשיך להשתמש בה בניגוד לחוק ועל חשבון הציבור

מפקחי רשות מקרקעי ישראל (רמ"י), בליווי ציוד מכני הנדסי, פינו פלישה לאדמת המדינה, מצפון מערב לקיבוץ הראל שבמועצה האזורית מטה יהודה. ברמ"י מסבירים כי, מסיג הגבול תושב האזור, השתמש בקרקע, השייכת למדינה ומיועדת למרעה, בשטח של כ-60 דונם, ונטע עליה מטע רימונים למטרותיו האישיות והעסקיות, ללא היתר ובניגוד לחוק. למרות בקשות חוזרות ונישנות מרמ"י הוא נמנע מלפנות את הקרקע, המשיך לעבד אותה וגזר רווחים לכיסו על חשבון הקרקע הציבורית מבלי לשלם תמורה על הקרקע ובניגוד לחוק . מדובר בעבירת הסגת גבול במקרקעי ציבור, עבירה פלילית שדינה עד שנתיים מאסר בפועל.

מאחר והפולש לא פינה את הקרקע כפי שנדרש, פתחה רמ"י בתביעה משפטית נגדו, בדרישה לפינויו מהקרקע. בעקבות התביעה התקבל לאחרונה פסק הדין שקבע כי עליו לפנות את השטח בעצמו, להשיבו לקדמותו ולידי המדינה.

עם כניסת פסה"ד לתוקף, ולאחר שהפולש הפסיק את העיבוד ופינה השטח בהתאם לפסק הדין. עמדו מפקחי רמ"י על ביצוע פסק הדין במועדו, המפקחים הגיעו למקום בליווי ציוד מכני הנדסי, תפסו חזקה בקרקע, עקרו את העצים והציבו במקום שילוט המתריע מפני פלישות.

יואב ששון, מנהל מרחב ירושלים בחטיבה לשמירת הקרקע ברשות מקרקעי ישראל: "מפקחי רמ"י הביאו לסיומה של הסגת גבול באדמות המדינה במסגרתה הפולש, במקום לחכור קרקע המיועדת לחקלאות באופן חוקי, השתלט על קרקע ציבורית כדי לגרוף רווחים לכיסו על חשבון הציבור והמשיך להחזיק בה באופן בלתי חוקי תקופה ארוכה. אנשי החטיבה לשמירת הקרקע ברמ"י עמדו על ביצוע פסק הדין ופינו את הקרקע. אני קורא לכל מי שמחזיק שלא כדין בקרקעות ציבוריות לפנות את הפלישה בדרך טובה וללא התערבות החוק. לא רק שהפולש ראה את כל יבולו מושלך, כעת הוא גם ישא בעלויות שנדרשו כדי לפנותו. מפקחי רשות מקרקעי ישראל ימשיכו לשמור על קרקעות המדינה מפני פולשים לטובת הציבור כולו".