Local חדשות
בית משפט חדש לשימוש (פרופורציות נכונות)
קנס ומאסר על תנאי (תמונה להמחשה)
צילום: clipart

קנס בגובה 20 אלף שקל לקטין שהשתתף בהתפרעויות בירושלים

על פי כתב האישום, הקטין, כיום בן 14 ממזרח ירושלים, נטל חלק בהתפרעויות שכללו יידויי אבנים ובקבוקי תבערה בשכונת עיסאוויה מספר פעמים כשהיה בן 13

בית משפט השלום לנוער בירושלים התיר לפרסם גזר דין שהוטל על קטין בן 14 תושב מזרח ירושלים, המואשם בעבירות ניסיון תקיפת שוטר והתפרעות. על פי כתב האישום, הקטין נטל חלק בהתפרעויות שכללו יידויי אבנים ובקת"בים בשכונת עיסאוויה מספר פעמים כשהיה בן 13. בית המשפט עמד על חומרת העבירות, וחרף גילו הצעיר של הנאשם הטיל עליו קנס כספי בסך 20 אלף שקל ומאסר על תנאי. התיק נוהל על ידי פרקליטות מחוז ירושלים.

השופט שמעון לייבו סבר כי גם שמדובר באירועים חמורים המצויים ברובד יחסית גבוה של אירועים מעין אלה, בנסיבות העניין, בהתחשב בגילו הצעיר של הנאשם בעת קרות האירועים, ניתן שלא להשית עונש מאסר לריצוי בפועל. השופט ציין כי "האיזון הנכון במקרה דנן הינו בדמות של הרשעת הנאשם, השתת מאסר מותנה ברף הגבוה יחסית והשתת קנס כספי בשיעור גבוה במיוחד על הנאשם, קנס אשר לצדו אף מאסר ככל ולא ישולם, ויש בכך העברת מסר ברור למקרים אחרים".

בהתאם לכך החליט בית המשפט להרשיע את הנאשם וגזר עליו את העונשים הבאים:
1. 6 חודשי מאסר על תנאי למשך 3 שנים.
2. קנס כספי בסך 20,000 ₪ או 200 ימי מאסר בתמורתו.